TEN BIEDAK WOŁAŁ

W pierwszym wersecie Psalmu 51 czytamy, że Dawid zwracał się do delikatnej, przebaczającej łaskawości Boga: „Zmiłuj się nade mną Boże według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje.”

Dawid wiedział co zrobić: „Ten biedak wołał i Pan go usłyszał i wybawił go ze wszystkich jego kłopotów” (Psalm 34:7). „Sprawiedliwi wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk.”(Psalm 34:18)

Drogi święty, to jest twoje zwycięstwo nad grzechem; absolutna ufność, że bez względu na to jak bardzo zgrzeszyłeś i zawiodłeś, to służysz Panu, który jest gotowy przebaczyć, chce uzdrowić i ma dla ciebie więcej miłosierdzia niż będziesz kiedykolwiek potrzebował.

Diabeł przychodzi do ciebie i mówi, „Nie! Jeżeli zbyt łatwo się uwolnisz z tego haka, to zaraz wpadniesz z powrotem w grzech.” On sprawi, że będziesz się czuł nędznie, niegodny aby podnieść ręce w uwielbieniu dla Boga, albo nawet wziąć Jego Słowo.

Ale tu jest twoja broń: wołaj tak jak Dawid, z całego serca. Idź do Boga i powiedz Mu: „Panie, Ty mnie kochasz. Wiem, że jesteś gotowy, aby mi przebaczyć. Wyznaję!”

W tym momencie jesteś pojednany z Bogiem. Nie musisz płacić za swój grzech. Bóg ciebie tak bardzo kocha, że oddał Swojego Syna, który już za to zapłacił. Miłosierny, kochający adwokat pragnie ci pomóc i wybawić cię: „Dzieci Moje, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezus Chrystusa, który jest sprawiedliwy” (1 Jana 2:1).

Moja młoda wnuczka chciała chodzić po niskim betonowym murze. Kiedy trzymałem ją z tyłu, ona próbowała odepchnąć moją rękę. Odsunąłem rękę i ona upadłą (ale nie zraniła się). Kiedy upadła, ja nie opuściłem jej i nie powiedziałem: „Zobacz co narobiłaś. Już nie jesteś moją wnuczką!”

Pan powiedział mi: „Dawidzie, ty pozwalasz sobie na tak wiele miłości dla tego dziecka, ale nie pozwalasz Mi, żebym ciebie kochał w taki sam sposób. Ty jesteś dumny ze swoich dzieci, ale nie pozwalasz Mi tego robić dla ciebie!”

Biblia mówi, że Bóg ma upodobanie w Swoich dzieciach!