JEGO MIŁOSIERDZIE

Mamy głosić miłosierdzie Pana dla całej ludzkości. Dawid powiedział: „Opowiadałem o wierności twojej i zbawieniu twoim; Nie zataiłem łaski i wierności twojej wobec wielkiego zgromadzenia” (Psalm 40:11).

Dawid nie przywłaszczył tego wspaniałego poselstwa dla siebie, on wiedział, że bardzo tego potrzebowało całe zgromadzenie i cały cierpiący świat. Dawid był wdzięczny Bogu za tak wielką miłość, bo otaczały go jego własne upadki: „Dosięgły mnie winy moje nieprzejrzane” (Psalm 40:13). Nie ma znaczenia jak bardzo ludzie zgrzeszyli, Bóg nadal ich kocha. Dlatego posłał Swojego Syna. To powinniśmy głosić temu światu!

Czy możesz powiedzieć z Dawidem, „Nie zataiłem łaski i wierności twojej wobec wielkiego zgromadzenia”?

Może jednym z najczęściej cytowanych i śpiewanych wersetów w Słowie Bożym jest: „Gdyż lepsza jest łaska twoja niż życie. Wargi moje wysławiać cię będą” (Psalm 63:3). Może pytasz, „Jakież to miłosierdzie jest lepsze, niż życie?” Życie jest krótkie! Usycha jak trawa, która jest teraz, a jutro jej nie ma. Ale Jego miłosierdzie trwa wiecznie. Miliard lat od teraz Jezus będzie tak samo kochający nas, jak teraz. Inni mogą odebrać ci życie, ale nie mogą zabrać Jego miłosierdzia.

Najlepszą proklamacją Jego miłosierdzia jest radosne uwielbienie. Pomyśl przez chwilę: Bóg nie gniewa się na ciebie. Jeżeli jesteś gotów odrzucić swoje grzechy, możesz w tym momencie otrzymać przebaczenie i odnowienie.

Słowo mówi, że nic nie może wejść pomiędzy Pana i nas: żaden grzech, żadne potępiające myśli. Możesz powiedzieć, „Moje życie jest błogosławieństwem dla Pana i mogę się radować i uwielbiać Go. Jestem czysty, wolny, usprawiedliwiony, uświęcony, odkupiony i otrzymałem przebaczenie!

Jeżeli naprawdę rozumiesz, jak On jest łaskawy dla ciebie – jak cierpliwy, troskliwy, gotów by przebaczyć i błogosławić – trudno ci będzie zatrzymać to w sobie. Będziesz krzyczał i uwielbiał Go, póki starczy ci głosu!

Kochani, Jezus nadchodzi – a my jesteśmy gotowi. Masz kochającego, wrażliwego Ojca, który troszczy się o ciebie. On zebrał każdą łzę, którą wylałeś. On widział każdą twoją potrzebę i zna każdą twoją myśl – i On cię kocha!