SŁUŻBA

Pycha jest odrzucana przez myśl o służbie. Dzisiaj wszyscy chcą robić wszystko, ale nie być sługą. Popularna gra dla dzieci w Ameryce nazywa się „Mistrzowie Wszechświata.” Ale to się również staje teologią wielu chrześcijan. Cytujemy to Słowo: „Nie jesteś już sługą, lecz synem; a jeżeli synem, to dziedzicem poprzez Chrystusa” (Gal. 4:7). Paweł tutaj mówi naprawdę, że syn, który został we właściwy sposób nauczony wie, że jest legalnie synem króla, ze wszystkimi prawami, ale on tak kocha ojca, że wybiera rolę sługi. Paweł też powiedział, że on był „sługą Jezusa Chrystusa” (Rzym. 1:1).

Sługa nie ma własnej woli; słowo jego pana jest jego wolą. Krzyż reprezentuje śmierć wszystkich moich planów, moich własnych pomysłów, pragnień, nadziei i marzeń. A ponad wszystko, to oznacza absolutną śmierć mojej własnej woli. To jest prawdziwe uniżenie. „On uniżył samego siebie i stał się posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Filipian 2:7). On powiedział do Swoich uczniów: „Moim pokarmem (spełnieniem w życiu) jest wypełnienie woli tego, który mnie posłał (Jana 4:34). Innymi słowy: „Odrzucam taką myśl, żeby brać sprawy w swoje ręce. Czekam, aby usłyszeć każdą wskazówkę od Mojego Ojca!”

Jan napisał, „Jaki jest On, tacy i my jesteśmy na tym świecie” (1 Jana 4:17). Każdy prawdziwy chrześcijanin musi być gotowy powiedzieć, „Ja naprawdę chcę wypełniać Jego wolę.” Ale tutaj się rozmijamy. Skupiamy swoje serce na czymś, czego my chcemy, czymś, co wygląda dobrze, co brzmi logicznie, ale nie jest Bożą wolą. Będziemy się modlić, pościć i prosić. Wylewamy rzeki łez. Wyznajemy to. Cytujemy Biblię. Staramy się namówić innych, żeby się z nami zgodzili. Jedną z największych pułapek dla chrześcijan jest dobry pomysł, który nie pochodzi od Boga, dobra strategia, która nie jest od Niego, dobrze obmyślany plan, który nie jest Jego planem. Czy twoje pragnienia mogą przetrwać na krzyżu? Czy możesz odejść od nich i umrzeć dla nich? Musisz być w stanie powiedzieć szczerze, „Panie, może to nie diabeł chce mnie zatrzymać, ale Ty. Jeżeli to nie jest Twoja wola, to mogło by mnie to zniszczyć. Oddaję to na krzyż. Zrób to po Swojemu, Panie!”