Z CIEMNOŚCI DO ŚWIATŁOŚCI

Co jest potrzebne, by wyzwolić nas z naszego mizernego życia z poczuciem winy, strachu i depresji? Co jest potrzebne, byśmy zobaczyli, że czeka nas o wiele wspanialsze życie?

Paweł powiedział, „Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości” (kolos. 1:12).

Czy chcesz tego wspaniałego, wyzwolonego życia? Czy wierzysz, że to jest twoje dziedzictwo? Czy teraz wierzysz, że Bóg bardzo chce, byś to miał? To przyjmij je i wejdź w nie! Uwierz, że to jest twoje! Paweł mówi, „Czy nie wycierpieliście już dość? Czy nie nauczyliście się jeszcze waszej lekcji?” Innymi słowy, „Czy nie macie już dosyć życia w strachu i torturach umysłu? Czy nie nauczyliście się jeszcze, że istnieje lepsza droga?”

„Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (Gal. 3:11). Po prostu uwierz w to, co Bóg powiedział, że dla ciebie uczyni. To wyzwolone życie sprawiedliwości, radości i pokoju w Duchu Świętym jest darem. Nie możesz sobie na nie zapracować.

Największą radością jest to, by wiedzieć, że przed Bogiem nie jesteś już „winien”. To radość, by wiedzieć, że twoja wiara czyni cię sprawiedliwym przed Nim.

„Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte; Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta” (Rzym. 4:7-8).

Abraham stał się ojcem narodów po prostu dlatego, że uwierzył w Słowo Boga. A mógł zwątpić i stracić wszystko.

„I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić... A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas,... którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych” (Rzym. 4:21-24).

Wierzymy, że On nam przebacza, by nas zbawić i musimy wierzyć, że nas zachowa. Moc, która nas zbawia, zachowa nas! Moc, która sprowadziła Chrystusa do naszego życia, uchroni nas przed upadkiem.

„Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rzym. 5:1-2).