CZY KIEDYKOLWIEK OTRZYMAM ODPOWIEDŹ NA MOJE MODLITWY?

Ja wierzę w czas Ducha Świętego. W Bożym czasie otrzymamy odpowiedź na nasze modlitwy – w taki czy inny sposób, ale kłopot polega na tym, że boimy się poddać nasze modlitwy sprawdzaniu przez Ducha Świętego. Niektóre nasze modlitwy muszą zostać oczyszczone, bo często nasza wiara jest niewłaściwie kierowana na pragnienia, które nie są dojrzałe. Nie wiemy jak się modlić: „Niech będzie wola Twoja.” Nie pragniemy Jego woli tak, jak tych rzeczy, które dopuszcza Jego wola.

Abraham wykorzystywał swoją wiarę, żeby sobie przypominać, że jest obcym na tej ziemi. Jego pakiet błogosławieństwa dawał mu tylko namiot na mieszkanie, bo pokładał swoją wiarę w tym mieście, którego budowniczym i twórcą jest Bóg.

Czy niektórzy z tych bojowników wiary nie żyli w wierze? Czy Bóg odmówił odpowiedzi na jakieś ich modlitwy? Przecież nie wszyscy oni zostali wyratowani i nie wszyscy dożyli, aby oglądać odpowiedź na swoje modlitwy. Nie wszystkim zaoszczędzono bólu, cierpienia, a nawet śmierci. Niektórzy byli torturowani; inni byli rozrywani, błąkali się w opuszczeniu, uciskani i dręczeni (Hebrajczyków 11:36-38).

Niektórzy z tych, którzy byli znani z tego, że mieli wielką wiarę „nie otrzymali tego, co głosiła obietnica” (Hebr. 11:39). Ci, którzy „otrzymali to, co głosiła obietnica” używali swojej wiary, aby czynić sprawiedliwość, zdobywać siłę w chwilach słabości i aby doprowadzać do ucieczki wroga.

Nie martw się czy Bóg odpowie „Tak” czy „Nie” na twoją prośbę. Nie bądź przygnębiony, kiedy nie widzisz odpowiedzi i proszę przestań się koncentrować na formulach i metodach wiary. Po prostu oddaj wszystkie modlitwy Jezusowi i zajmuj się swoimi sprawami z ufnością. On nie przyjdzie ani chwilę za wcześnie, ani za późno z odpowiedzią, a jeżeli nie nadchodzi odpowiedź, na którą czekasz, powiedz swojemu sercu: „On jest wszystkim, czego potrzebuję. Jeżeli będę potrzebował więcej, to On mi to da. On odpowie w Swoim czasie i na Swój sposób. Jeżeli nie spełni mojej prośby, to na pewno ma bardzo ważny powód dlaczego tego nie zrobi. Bez względu na to, co się stanie, ja będę zawsze wierzył w jego wierność.”

Boże, przebacz nam, jeżeli jesteśmy bardziej zainteresowani tym, aby otrzymać odpowiedź na nasze modlitwy, niż uczeniem się całkowitego poddania samemu Chrystusowi. Nie uczymy się posłuszeństwa poprzez te rzeczy, które otrzymujemy, ale przez to, co cierpimy. Czy jesteś gotowy, aby sie uczyć poprzez cierpienie trochę dłużej w tym, co wydaje się być brakiem odpowiedzi na modlitwę? Czy odpoczniesz w Jego miłości, kiedy cierpliwie oczekujesz na spełnienie obietnicy?