DROGA W GÓRĘ

Wiem o wielkich chrześcijanach, którzy przeżyli doświadczenia tak trudne i głębokie, że wydawało się, iż nie warto już żyć. W takiej najciemniejszej godzinie Jeremiasz odkrył chwalebną prawdę, która przyniosła nową nadzieję i pewność do jego umysłu. Było to coś, co on już o Bogu wiedział, ale to nie dotykało jego duszy, aż doszedł do kresu własnych możliwości. Odkrył, że na samym dnie był Bóg! Czym głębiej spadał, tym bardziej odkrywał Boga. Bóg nie był mu tak znany tam w górze w jakimś uniesieniu w bezchmurne niebo, ale w cieniu smutku i rozpaczy. Kiedy Jeremiasz spadł na dno, upadł na Boga! Zderzył się twardo z wiernością i współczuciem Boga. Słuchajcie jego odkrycia:

„Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje.... Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest Jego wierność..” (Treny 3:22-23).

Stopniowo Jeremiasz uświadomił sobie tę wielką prawdę, którą odkrywają tylko ci, którzy są w dole.

1. Kiedy jestem w najniższym punkcie; kiedy problemy przelewają się przez moje serce jak woda i mówię, „Jestem odcięty,” Bóg przybliża się i szepcze. „Nie bój się!” (Treny 3:54-57).

2. Kiedy wydaje się, że Bóg skrył się za chmurą i moje modlitwy do Niego nie dochodzą, On widzi moją krzywdę i wymierzy sprawiedliwość” (3:44,59).

3. Jeżeli Pan dopuści smutek i zmartwienie, to w tym samym czasie On też wesprze mnie obfitym współczuciem i miłością (3:32).

4. Bóg nie jest przeciwko mnie, próbując zdeptać mnie pod Swoimi stopami, kiedy jestem przygnębiony w problemach (3:34).

5. Bóg nie chce sabotować żadnych moich planów; On nie powoduje mojego zamieszania, nie działa przeciwko mnie (3:35-36).

6. Nawet w mojej desperacji i goryczy, kiedy nie chcę zaczynać następnego dnia, Jego współczucie nie zawodzi. Jego miłosierdzie czeka na mnie. Jest nowe każdego poranku (3:22-23).

7. Ponieważ Bóg jest zawsze wierny, On mnie nie odrzuci. On będzie ze mną i wybawi mnie (3:25-26).

8. Kiedy jestem najniżej, nie mam do kogo się udać, tylko do Boga, wtedy podnoszę moje serce i moje ręce i dziękuję Mu za Jego wierność! (3:40-41).

9. Będąc w dole, wyczerpałem moją siłę i nadzieję. Jestem pusty i poniżony i teraz polegam jedynie na Jego miłosierdziu! (3:18, 20-22).