BÓG O TOBIE NIE ZAPOMNIAŁ

Bóg o tobie nie zapomniał! On wie dokładnie, gdzie jesteś, co teraz przeżywasz i monitoruje każdy krok na twoje drodze. Ale my jesteśmy jak Izraelici, którzy wątpili w Bożą codzienną troskę o nich, chociaż On posyłał do nich proroków, którzy przekazywali im wspaniałe obietnice z nieba. Zapominamy w naszej godzinie potrzeby, że Bóg ma nas na Swojej dłoni i jak Izraelici, boimy się, że wszystko zepsujemy i nieprzyjaciel nas zniszczy.

Czy może jest tak, że trwamy w naszym bólu, żyjemy w upadku i pokonaniu po prostu dlatego, że tak naprawdę nie wierzymy, iż Bóg jeszcze odpowiada na nasze modlitwy?

Czy jesteśmy tak samo winni, jak Izraelici w myśleniu, że Bóg o nas zapomniał i zostawił nas na pastwę naszych własnych wysiłków, byśmy sami znaleźli sobie rozwiązanie? Czy naprawdę wierzymy w to, co powiedział nasz Pan, że Bóg nie spóźni się z odpowiedzią na naszą modlitwę wiary? Jezus stwierdza, że większość z nas, chociaż jesteśmy powołani i wybrani, nie będzie Mu ufać, kiedy On powróci. Niektórzy z ludu Bożego już utracili ufność w Nim. Nie wierzą w głębi duszy, że ich modlitwy w ogóle mają jakieś znaczenie. Postępują tak, jakby byli pozostawieni samym sobie.

Bądźcie szczerzy! Czy twoja wiara ostatnio jest słabsza? Czy prawie zrezygnowałeś z pewnych rzeczy, o które tak wiele modliliście się? Czy zmęczyło cię już czekanie? Może podniosłeś ręce w rezygnacji, jakbyś chciał powiedzieć, „Nie mogę już walczyć. Nie wiem, co jest źle i dlaczego moja modlitwa nie jest wysłuchana. Na pewno Bóg powiedział już „nie” na moją modlitwę”.

Bóg nie porzucił mnie – ani ciebie! Po tysiąckroć Nie! On chce, byśmy właśnie teraz uwierzyli, że wszystko obraca ku dobremu (Rzym. 8:28). Dlatego przestań sam próbować; przestań się martwić; przestań wątpić w Pana! Odpowiedź nadchodzi. Bóg nie zamknął swojego ucha i zbierzesz żniwo we właściwym czasie, jeżeli nie zrezygnujesz! „A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia” (Galacjan 6:9).