ON ROZUMIE DOKŁADNIE

„Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (Hebr. 4:15-16).

Czuję się bardzo komfortowo, wiedząc, że mój Zbawiciel rozumie moje uczucia. On rozumie wszystko, co ja przeżywam. On prawdziwie rozumie każde uczucie i nigdy mnie nie potępia za to, że cierpię z powodu ataków nieprzyjaciela. Natomiast mówi mi, bym się trzymał i nie bał. Daje mi do zrozumienia, że nie są Mu obce żadne moje zmagania. Potem oferuje mi łaskawą audiencję przed Jego Tronem, z obietnicą łaski i pomocy w czasie mojej potrzeby. Czy moje negatywne uczucia były rezultatem walki fizycznej, czy duchowej, nasz Pan oferuje pociechę i pomoc, kiedy najbardziej jest potrzebna.

Co Pan przez to rozumie? On zachęca wszystkie Swoje dzieci, by przestały się bać, kiedy nachodzą ich negatywne myśli. Żadnych oskarżeń o upadek czy grzech. Rozpacz i strach mogą być spowodowane grzechem – ale nie zawsze. Dlatego nie zgadzaj się na to! Nie idź wieczorem do łóżka, aż najdziesz się sam na sam z Nim, przyjdź przed Jego Tron z odwagą i przyjmij pomoc i łaskę, którą On tak wyraźnie obiecał. Przyjmij miłosierdzie, przebaczenie i łaskę, by odrzucić wszelkie negatywne uczucia. To jest recepta Chrystusa, nie moja.

Przyjmując zwycięstwo, przyjmując autorytet w Jego imieniu, przychodząc do Niego z wiarą, by otrzymać przebaczenie i obietnice, płyń pomimo sztormu, w stanie odpocznienia! Niech Bóg rozproszy te negatywne uczucia z szybkością, którą On ustali.

„...ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane” (Hebr. 6:15).

„....Wieczorem bywa płacz, Ale rankiem wesele” (Psalm 30:6).

Możesz kłaść się i zasnąć z taką modlitwą na ustach: „Panie, odrzucam te negatywne uczucia. Porzucam je. Nie wiem, jak i skąd przyszły, ale oddaję je Tobie. Daj mi nową pewność i zabierz wszelki strach. Amen”.

„A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą” (Hebr. 2:18).