BĄDŹCIE TAKIEGO USPOSOBIENIA

„Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie” (Filipian 2:5).

W tym napomnieniu apostoł Paweł mówi ludowi Bożemu: „Niech takie usposobienie, jakie jest w Chrystusie – myśli Jezusa – będą również waszymi myślami. Wszyscy mamy się starać o Jego usposobienie.”

Co to znaczy mieć zmysł Chrystusowy? Prosto mówiąc, to oznacza myśleć i działać tak, jak Jezus. To oznacza podejmowanie takich decyzji jakie Chrystus podejmował, które określają jak mamy żyć. To oznacza, że każda dziedzina naszego umysłu może mieć zmysł Chrystusowy.

Za każdym razem, kiedy spoglądamy w lustro Słowa Bożego, mamy sobie zadawać pytanie: „Czy to co widzę u siebie jest odbiciem natury i myśli Chrystusa? Czy zmieniam się z dnia na dzień i staję się podobny do Jezusa poprzez każde przeżycie, jakie Bóg posyła do mojego życia?”

Według Pawła tu jest zmysł Chrystusowy. „Nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom” (Filipian 2:7).

Jezus podjął decyzję, kiedy był jeszcze w niebie. Uzgodnił z Ojcem, że odłoży Swoją niebiańską chwałę i przyjdzie na ziemię jako człowiek. Miał zstąpić na ten świat jako pokorny sługa. Będzie służył, a nie będzie się starał, aby Jemu służono.

Dla Chrystusa to oznaczało powiedzieć: „Idę wypełnić Twoją wolę Ojcze.” Jezus postanowił przed czasem: „odłożę Swoją wolę, aby wypełnić Twoją,Ojcze. Poddaję Swoją wolę, aby objąć Twoją. Wszystko co będę mówił i czynił musi pochodzić od Ciebie. Kładę wszystko, aby być całkowicie zależny od Ciebie.”

Umowa ze strony Ojca z Synem była taka, że Ojciec objawi Mu Swoją wolę. Bóg powiedział Mu w skrócie: „Nigdy nie zakryję przed Tobą mojej woli. Zawsze będziesz wiedział co ja czynię. Będziesz miał Mój zmysł.”

Kiedy Paweł odważnie stwierdza: „Ja mam zmysł Chrystusowy”, to oświadcza: „Wyzbyłem się swojej reputacji. Tak jak Jezus, przyjąłem rolę sługi.” Paweł dodaje, że to samo może być prawdą w odniesieniu do każdego wierzącego. „My wszyscy możemy mieć zmysł Chrystusowy” (1 Kor. 2:16).