PEŁNA KONTROLA

Nie ma formuły na życie całkowicie polegające na Panu. Mogę wam tylko zaoferować to, czego Bóg mnie nauczył w tej dziedzinie. On mi pokazał dwie proste rzeczy, w jaki sposób mogę oddać Mu całkowitą kontrolę.

Po pierwsze muszę być przekonany, że Pan pragnie i chce objawiać mi Swoją wolę, nawet w najmniejszych szczegółach mojego życia. Muszę wierzyć, że Duch, który mieszka we mnie, zna Bożą wolę dla mnie i że mnie będzie prowadził, kierował i mówił do mnie.

„ Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę.... On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi” (Jana 16:13-14).

Może właśnie teraz jesteś w jakimś trudnym przeżyciu, może zostało to spowodowane przez jakąś zbyt szybką decyzję. Nawet wtedy Pan obiecuje: „Twoje wewnętrzne ucho usłyszy głos Mojego Ducha, który mówi: 'Idź tą drogą. Zrób tak, a tego nie rób...”

Po drugie, musimy sie modlić z niezachwianą wiarą o moc do posłuszeństwa Bożemu prowadzeniu. Pismo powiada: „Niech prosi z wiarą nic nie wątpiąc, bo ten, kto wątpi jest jak fale morskie, które są pędzone wiatrem. Niech taki człowiek nie myśli, że coś otrzyma od Pana” (Jakuba 1:6-7). Kiedy Bóg nam mówi, żebyśmy coś zrobili, to potrzebujemy siły, żeby iść tą drogą i być całkowicie posłusznymi. Przez ponad pięć dekad mojej służby nauczyłem się tego, że szatan i ciało będą zawsze zasiewać zwątpienie i pytania w moim umyśle. Potrzebuję siły z nieba, aby nie powiedzieć „tak” w żadnej sytuacji, kiedy Jezus mówi „nie.”

Wielu z nas modli się tak: „Panie, wiem co mi powiedziałeś. Ale nadal nie jestem pewny, czy to był Twój głos. Proszę, otwórz albo zamknij dla mnie drzwi w tej sprawie.”

To nie jest odpowiedź wiary, na jaką On oczekuje od Swoich dzieci. Możesz się modlić ile chcesz, całe godziny czy nawet dni. Jeżeli jednak nie będziesz się modlił z wiarą – wierząc, że Duch Święty ciebie poprowadzi tak, jak obiecał Jezus – to nigdy nie będzie ci przekazany Boży zamysł. On czeka dotąd, aż zobaczy, że jesteś oddany, aby przyjąć wszystko, co On powie i być posłuszny bez zadawania pytań.