WYZWOLONE ŻYCIE

Wiele wieków przed narodzeniem Chrystusa, Izajasz prorokował, że Bóg pośle wybawcę, który wyzwoli ludzkość. Pewnego Sabatu sam Jezus stanął w żydowskiej synagodze i przypomniał te słowa proroka.

„A otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:[przez Izajasza] Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. .... Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych” (Łuk. 4:17-21).

Jezus mówił do całego świata, Moją misją na świecie, jest wyzwalać każde zranione życie”. Wyzwalać, znaczy uwalniać ze wszelkich więzów, uwalniać z niewoli, usunąć wszystko, co zniewala. Jeżeli wierzysz, że Chrystus mówi prawdę, to musisz wierzyć, że mówi do ciebie i do mnie, „Jestem posłany, by wyzwolić twoje życie, uwolnić cię od wszelkiej opresji i zniewolenia. Przyszedłem, by twojego ducha uczynić wolnym”.

Paweł również głosił, że Chrystus przyszedł, by powołać każdego wierzącego do życia w wolności. „Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli” (Gal. 5:1).

Paweł głosił o „chwalebnej wolności dzieci Bożych” (Rzym. 8:21).

Jeżeli Chrystus przyszedł, by nas wyzwolić od życia pożałowania godnego, to dlaczego dalej żyjemy w taki sam, pożałowania godny sposób? Myślimy, że życie całkowicie wolne od strachu i poczucia winy jest zbyt niewiarygodne. Nie możemy sobie wyobrazić życia przez 24 godziny na dobę w odpocznieniu i pokoju – życia bez ciężkiego brzemienia potępienia lub depresji – życia w obecności kochającego, delikatnego Zbawiciela, który troszczy się o wszystkie nasze potrzeby.

To może brzmi, jako zbyt cudowne, by mogło być prawdziwe, ale to jest dokładnie ten rodzaj wyzwolonego życia, które Chrystus chce dla każdego z Jego dzieci, by się nim cieszyły. Nie tylko dla kilku Jego dzieci, ale dla wszystkich! To życie jest nie tylko dla tych, którzy złamali jakieś kody teologiczne, ale dla wszystkich, którzy po prostu ufają Mu, że tak będzie!