ZEBRANIE PIERWORODNYCH - Gary Wilkerson

„Lecz wy podeszliście do góry Syjon . . . i zebrania pierworodnych . .” (Hebr 12:22-23).
To „zebranie pierworodnych”, to zgromadzenie ludzi, którzy zostali uczynieni sprawiedliwymi i doskonałymi przez Boga..
Kto był pierworodnym w Izraelu, o którym czytamy w Starym Testamencie? To był najstarszy syn, który miał prawo dziedziczenia po ojcu. Wszystko, co ojciec nagromadził, całe bogactwo jego królestwa było dziedziczone przez pierworodnego.
A co widzimy w tym fragmencie Pisma? Wy i ja jesteśmy pierworodnymi w zgromadzeniu Bożym. Czyż to nie jest dobra nowina? Jesteśmy zgromadzeni przez Boga i On mówi, „Ja daję wam wszystko, co jest w Moim królestwie. Całe bogactwo. Całą chwałę. Cały majestat.”
Czy jest coś zbyt trudne dla Pana? Czy w twoim życiu jest zbyt trudny problem? Czy jest góra zbyt duża, by Bóg ją przesunął? Czy Jego ręka jest za krótka i nie może uzdrowić twojego małżeństwa i twojego umysłu? Czy nie może uwolnić cię od grzesznych przyzwyczajeń ? Czy nie może przemienić zrozpaczonego serca w serce pełne radości, podziwu i uwielbienia?
Wszystkie zasoby nieba są w rękach Boga i On mówi, „Popatrz! Potrzebuję pierworodnego syna; pierworodnej córki, ponieważ chcę przekazać te wszystkie cudowne rzeczy Moim dzieciom.”
Chwała Panu! On przekazał to tobie i mnie! Mamy wszystko. Piotr mówi, że On obdarował  nas – czas przeszły –„wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał do Swojej chwały i doskonałości” (1 Piotra 1”3). Czy możesz na to powiedzieć amen?