MY JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI

“Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy” (Rz 8:16).
„Poświadcza nam to również Duch Święty” (Hbr 10:15).
Może pytasz, „Co poświadcza Duch Święty?” Następny werset mówi nam: „Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je” (10:16). Po prostu Duch Święty  jest świadkiem wylania miłosierdzia na generację czasów ostatecznych.
„Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. . . Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie” (1 Jan 5:6, 10). Duch Święty składa świadectwo o wszystkich Bożych dziełach i działaniu, by przygotować nas na to, co chce czynić. Właśnie teraz Jego kościół jest poruszany, co pokazuje nam, że suwerenne działanie Ducha Świętego musi przyjść. Z tej wielkiej ciemności Duch Święty wywyższy Chrystusa i pociągnie tłumy do Niego.
Przeżywamy również czas ciemności w Kościele. Denominacje uznają małżeństwa jednopłciowe i cała generacja odwraca się od Boga. Jednak w tej najczarniejszej godzinie Duch Święty budzi tych wszystkich, którzy Go szukają. Jeżeli chodzisz w Duchu, słyszałeś to samo świadectwo od Ducha, czyli: Godzina ciemności człowieka jest godziną wylania Ducha Świętego. Tak było zawsze i tak będzie teraz.
W tej godzinie złych wiadomości Duch jest świadkiem dobrych wiadomości: „On zachował najlepsze wino na koniec!”