NOWE WINO

Wino w Biblii reprezentuje radość i zadowolenie. „Wino, które rozwesela serce człowieka” (Psalm 104:15). W Nowym Testamencie „nowe wino” jest typem Ducha Świętego.
Kiedy dzisiaj patrzę na Kościół, widzę puste naczynia na wino. Dlaczego? Jak powiedział prawie każdy prorok biblijny, „Grzech zabiera radość i zadowolenie.”
Do każdej matki, ojca i dziadka, którzy modlili się już długo o swoich zgubionych młodych: Trzymajcie się. Jezus patrzy i czeka. Jego godzina dla twojego dziecka już nadchodzi.
Faktem jest, że twój chłopiec czy dziewczyna może dalej piją stare wino tego świata. Nie mogą zrezygnować ze swoich przyjaciół. Dalej pielęgnują w sobie zranienia z kościoła, mają pretensje i wątpliwości. Ale to naczynie z tym starym winem już wysycha. Ich przyjaciele ich zawiodą i zostanie pustka.
Kiedy nadejdzie ten moment – kiedy ich wysiłki zawiodą – zobaczycie Bożą godzinę mocy. Tylko cud Jego łaski może przynieść prawdziwe uwolnienie. Módlcie się dalej. Bóg dotrzyma Swojego słowa!
W świetle tego wszystkiego, co mamy robić?
Maria, matka Jezusa daje nam odpowiedź. W Kanie powiedziała do uczniów, „Róbcie tylko to, co On wam powie” (patrz Jan 2:5). Kochani, On jest tym nowym winem, źródłem wszelkiej radości i zadowolenia. I On wam powie, co On chce, byście robili.  Czytajcie Jego Słowo – a potem to róbcie!