OBIECANA MOC - Nicky Cruz

Jezus obiecał uwolnienie Jego mocy i Ducha  w życiu Jego naśladowców, by czynić cuda i znaki, które nie pozostawią wątpliwości odnośnie Jego mocy w oczach beznadziejnego świata. Obiecał posłać Jego Ducha, by zamieszkał wśród nich i w nich, prowadził ich, kiedy będą zanosić ewangelię do każdego zakątka ziemi. Zapewnił ich, że Jego Duch nigdy ich nie zostawi, ani nie zawiedzie, oczekiwał też, że oni całkowicie zaufają i uwierzą w ten „cichy głos”, który pokieruje ich sercami.
Prorok Joel przepowiedział, że ta moc będzie manifestować się w naśladowcach Chrystusa. „A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha. I ukażę znaki na niebie i na ziemi” (Joel 3:1-3).
Mamy przed sobą możliwość zobaczenia potęgi Pana, uwolnionej w świecie tak, jak nigdy dotąd. Bóg chce i jest gotów wylać Swoją moc, czynić cuda w imieniu Chrystusa tak, jak nie było to widoczne od zmartwychwstania Jezusa. Ale czy i kiedy zdecyduje się czynić to przez nasze życie, zależy od tego, czy jesteśmy gotowi wyjść z naszej strefy bezpieczeństwa, przewartościować sposób naszego myślenia i wierzenia, odrzucić rzeczy tego świata, a zamiast tego zaufać Bożym obietnicom i zaopatrzeniu.
Czy jesteśmy gotowi odłożyć na bok nasze opinie i plany, a skupić się na prowadzeniu Ducha Świętego?
Czy postanowimy uwierzyć w wielkiego i potężnego Boga?
Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet,a później w jego własnej książce Nicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.