POZNAŁEM SEKRET - Gary Wilkerson

"Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony" (Filipian 4:12).
Duch Święty podaje nam sekret uczenia się jak żyć, kiedy życie jest poniżej tego czego oczekujemy; kiedy nie mamy tych środków, o których myśleliśmy, że powinniśmy je mieć; kiedy nasze marzenia się nie spełniły. Paweł mówił, "Ja nie tylko wiem, że mogę wszystko znieść, ale mam sekret, a tym sekretem jest to, że mogę żyć pełnią w czasach obfitości, jak również w czasach głodu."
Ilu z was wie, że czasami potrzebujemy zrozumieć sekret obfitości bardziej niż sekret głodu? Kiedy żyjesz w obfitości, to bardzo łatwo stracić z oczu twoją potrzebę Boga. Jeżeli żyjesz od wypłaty do wypłaty, stajesz się bardzo zależny od Ducha Świętego. Naprawdę się modlisz.
Często myślimy, że trudną częścią, jakiej Paweł się uczył, było życie w potrzebie. Nie, ja myślę, że trudną częścią dla Pawła było uczenie się jak żyć, kiedy miał obfitość i myślę, że to samo może być prawdą w odniesieniu do nas. Ale tutaj jest cenna obietnica, która przewyższa nasze zrozumienie. Jest to obietnica, że możemy wszystko przez Chrystusa i każda nasza potrzeba może być zaspokojona. Ta dodatkowa obietnica jest w wersecie 19, gdzie czytamy, "A mój Bóg zaspokoi każdą waszą potrzebę według Swojego bogactwa w chwale" (Filipian 4:19).
I to jest w kontekście powiedzenia, "Uczę się jak żyć w obfitości. Uczę się jak żyć, kiedy nie mam nic, a nawet w tym wszystkim wiem, że Bóg zaspokoi każdą potrzebę." Nie mówi zachciankę. Nie mówi ambicje. Nawet nie mówi pragnienie. Jest napisane, "Bóg zaspokoi każdą potrzebę."