UPOWAŻNIENI DO SŁUŻBY - Gary Wilkerson

„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie” (Galicjan 2:20).
Mógłbym wygłaszać przez dziesięć lat nauki o tym, jak zaangażować się w służbę, a efekt byłby zerowy. Ale wspominanie krzyża i tego, co Jezus wycierpiał, powoduje szybkie bicie serca sługi. Nie możesz przyjść pod krzyż jako złamany, brudny, beznadziejny grzesznik i zostać odkupiony, uświęcony i kochany przez naszego Zbawiciela, a nie być przemieniony. Kiedy przyjdziesz pod krzyż Jezusa, uświadamiasz sobie, „Jestem ukrzyżowany z Chrystusem.”
Kiedy żyjesz w mocy ukrzyżowanego Chrystusa, nie możesz Mu nie służyć. Nie trzeba cię prosić, byś był sługą; a właściwie nic nie może cię powstrzymać przez zgłoszeniem się do służby. Będziesz uważnie planować swoje życie, gdyż służenie będzie wypływać z ciebie naturalnie.
Nie możemy się zmienić, wzbudzając poczucie winy i mówiąc do siebie, że musimy po prostu bardziej się starać. Nie, sami nie potrafimy, ale śmierć i zmartwychwstanie Jezusa daje nam siłę, by swoje życie kłaść dla Niego i dla innych. Patrząc wokoło, widzimy, że wielu ludzi jest w potrzebie – szukają kościoła, który jest pełen miłości. Może mieli ciężki tydzień, ale kiedy wchodzą przez drzwi domu Pańskiego, muszą widzieć i czuć, że w tym miejscu jest coś innego.
Ponieważ zostaliśmy „ukrzyżowani z Chrystusem,” nasze serce sługi może wyjść naprzeciw innym z Jego miłością i pomóc im się zmienić.