ŻADNA INTRYGA PRZECIWKO TOBIE SIĘ NIE POWIEDZIE

Czy wiesz, że szatan czasem jednoczy ludzi razem tylko po to, aby zatrzymać twoją pracę dla Boga? Jednoczą się w wysiłkach, żeby ciebie zniechęcić, albo zniesławić twoją służbę. Ale jeżeli wykonujesz Bożą misję - jesteś powołany, aby pracować dla Pana - to żadna intryga przeciwko tobie nie powiedzie się.
Nehemiasz był powołany przez Boga, żeby odbudować mury Jerozolimy. Praca posuwała się naprzód wspaniale, kiedy szatan poruszył gniazdo szerszeni, żeby w tym przeszkodzić. Czterej prominentni liderzy zjednoczyli się w intrydze, "aby zrobić [Nehemiaszowi] na złość" (zobacz Nehemiasza 6:2).
Cztery razy ci liderzy zastawiali pułapkę na Nehemiasza i wzywali go, "Nalegamy, żebyś zszedł z murów i porozmawiał z nami!" Ale Nehemiasz cztery razy odpowiadał, "Nie zejdę z murów. Mam do wykonania pracę, gdyż zlecił mi ją Bóg" (zobacz werset 3).
Umiłowani, nie zadawajcie się z ludźmi, którzy chcą się po prostu spierać. To ma na celu odwrócenie uwagi, a ty masz wykonywać Boże dzieło. Zrozum, powodem dlaczego szatan nie chce, żebyś się modlił, poświęcał swoje życie i chodził z Bogiem, nie jest tylko to, aby ciebie ściągnąć w dół. On również chce zniszczyć służbę, jaką Bóg ci powierzył i zniszczyć wszystko, co przynosi chwałę Ojcu.
Ci liderzy zaczęli rozsiewać pogłoski przeciwko Nehemiaszowi, które miały źle nastawić przeciwko niemu wielu ludzi. Te wszystkie intrygi miały na celu to, aby zaszczepić w sercu Nehemiasza strach, żeby się zniechęcił i uciekł.
Ale żadne z tych sideł nie mogło zatrzymać Bożego dzieła! Pismo mówi, "tak więc mury zostały dokończone . . . i stało się, że kiedy nasi wrogowie o tym usłyszeli i wszyscy poganie, wokół nas to widzieli, bardzo upadli na duchu widząc, że po myśli naszego Boga zostało dokonane to dzieło" (Nehemiasza 6:15-16).
Jeżeli pozostajesz niewzruszony, to Boże dzieło będzie się posuwało naprzód, a inni to zauważą i będą razem z tobą Jego wielbić.