BIEGNIJ ABY ZWYCIĘŻYĆ - Gary Wilkerson

Jezreel było miastem, które wyróżniało się w walkach z powodu ich wielkiej ilości wozów wojennych. Wozy wojenne reprezentują siłę człowieka i oznaczają moc do przyspieszania z wielką zwinnością i mocą.
My obecnie mamy "styl życia wozów wojennych" - styk wygody i łatwości, gdzie są zaspokajane nasze wszystkie potrzeby. A jeżeli chcemy coś zrobić, to po prostu to robimy.
Styl życia wozów wojennych może bardzo imponować chrześcijanom poprzez swoje standardy i sukcesy - bogactwo materialne, zabezpieczenie, wygody. Ale prawdziwy sługa Boży nie szuka głównie tych rzeczy; natomiast stara się być posłuszny głosowi swojego Mistrza i dbać o sprawy Jego królestwa. Ten naśladowca uczy się od początku swojej drogi za Panam, że przez szukanie najpierw, "te wszystkie rzeczy(pożywienie, ubranie, dach nad głową) będą mu dodane" (Mat. 6:33).
Eliasz nie szukał zaspokajania swoich potrzeb w rzeczach tego świata. Wyobraźcie sobie scenę, kiedy zwraca się do króla Achaba, stojącego dumnie w swoim pięknym powozie, górując nad uniżonym prorokiem. Tak, Eliasz powiedział odważnie do Achaba, "Przygotuj swój powóz i odjeżdżaj" (1 Król. 18:44). Ale następnie czytamy, " Eliasza zaś ogarnęła moc Pana, bo przepasawszy swoje biodra, biegł przed Achabem aż do . . .  Jezreelu" (werset 46). Mąż Boży wyprzedzał powóz na długości wielu mil! Jak tego dokonał Eliasz? Zwrot "przepasał się" znaczy, że przygotował się do biegu.
Kiedy Piotr mówi, "okiełznajcie umysły wasze" w 1 Piotra 1:13, to mówi, że mamy się przygotować do zawodów poprzez wzmocnienie naszej wiary i ufności w Panu. Apostoł użył biegania w wyścigach jako obraz życia chrześcijanina. W ostatnim liście apostolskim powiedział, "Dobry bój bojowałem, dokończyłem biegu, zachowałem wiarę" (2 Tym. 4:7).
My również możemy biegnąć z siłą i zdobyć nagrodę, jeżeli przygotujemy się odpowiednio do tego biegu.