PRAWDZIWA SŁUŻBA

Dzisiaj ludzie chcą robić wszystko, ale nie chcę być sługami. Ich duma jest urażona na samą myśl o służeniu. Popularne miejsce Pisma, to, „Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga” (Gal 4:7).
Co Paweł tu naprawdę mówi? On wyjaśnia, że syn, który był prawidłowo wychowany wie, że prawnie jest dziedzicem króla, ze wszystkimi prawami przysługującymi na tym miejscu. Ale kocha swojego ojca tak bardzo, że wybiera rolę sługi.
Paweł pisze w Rzymian 1:1, że był „sługą Jezusa Chrystusa,” a Jakub nazywa siebie „sługą Boga” (Jak 1:1). Chrystus, sam Syn Boży, „wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi” (Flp 2:7).
Sługa (niewolnik) nie ma swojej woli; wola jego pana jest jego wolą. Krzyż reprezentuje śmierć moich własnych planów, moich pomysłów, moich pragnień, moich własnych nadziei i marzeń. Ale przede wszystkim, jest to absolutna śmierć mojej woli.
Jezus powiedział Swoim uczniom, „Moim [spełnieniem w życiu] jest pełnić wolę tego, który mnie posłał” (J 4:34) Innymi słowy, „Ja chcę słyszeć każdą radę od Mojego Ojca.”
Jan napisał, „Jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie” (1 J 4:17). Każdy prawdziwy chrześcijanin musi chcieć powiedzieć, „Ja naprawdę chcę wykonywać Jego wolę.”  Możemy jednak z tym się rozminąć, jeżeli nastawimy nasze serca na coś, czego my chcemy, coś, co wygląda dobrze i brzmi logicznie, ale nie jest wolą Bożą. Jedną z największych pułapek, w które chrześcijanie wpadają, jest uganianie się za dobrymi pomysłami, które nie są od Boga.
Czy twoje pragnienia przetrwają krzyż? Czy potrafisz odejść od twoich marzeń, pozwolić im umrzeć? Bóg wie co jest najlepsze dla ciebie, więc wołaj do Niego, „Ojcze, jeżeli to nie jest Twoją wolą, to mnie może zniszczyć. Oddaję to Tobie i pokieruj tym według Twojej  woli, Panie.”