ROZSĄDZANIE PRAWDY - Carter Conlon

„Jak mogę znaleźć wolę Bożą? Jak mogę być pewny, że chodzę w Jego woli dla mojego życia?”
Czy kiedyś zadawałeś sobie takie pytania? Czy zagadnienie woli Bożej jest dla ciebie niezrozumiałe, czy żyjesz w stałym strachu, że rozminąłeś się z Jego wolą dla twojego życia?
Popatrzmy na to, co sam Jezus powiedział odnośnie woli Bożej: „Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie” (J 7:17). Innymi słowy, to ma zastosowanie do każdego, kto chce pełnić wolę Bożą.
Według Jezusa, jeżeli masz w sercu to, by wypełniać wolę Bożą, to zrozumiesz i poznasz, co jest prawdą. Będziesz znał jego głos, który mówi, „To jest ta droga, idź nią.”
Kiedy byłem młodym chrześcijaninem, chciałem wypełniać wolę Bożą – chociaż nie zawsze w pełni rozumiałem, jak to ma wyglądać w moim życiu. Pamiętam, że chodziłem do kościoła, siedziałem wśród zgromadzonych i słuchających kazania, i myślałem, „Jak w ogóle ci ludzie mogą siedzieć i tego słuchać? Czy nie widzą, jak to jest dalekie od nich?  Najczęściej siedzieli i słuchali, ale chodzili do kościoła po prostu po to, by otrzymać błogosławieństwo.
Kiedy ludzie nie chcą pełnić woli Bożej, wtedy pierwsza rzecz, jaka pojawia się w ich życiu, to doktrynalne pomieszanie, które prowadzi do niemożności odróżnienia tego, co jest prawdą. Kiedy nie otrzymują odpowiedzi na swoje modlitwy, dochodzą do wniosku, że Bóg do nich nie mówi. Chcą, by ich życie było niezwykłe. Chcą tłumów; chcą wskrzeszać martwych, kłaść ręce na chorych i uzdrawiać ich; chcą mówić językami i tak dalej, ale nie chcą chodzić w objawionej woli Bożej.

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.