NIC NIE BĘDZIE CIĘ MOGŁO PORUSZYĆ

"Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce" (Mat. 7:24).
Umiłowani, nie jesteście zbudowani na skale, jeżeli potrzebujecie, aby kaznodzieja grzmiał na was, żebyście byli posłuszni Bogu. Albo jeżeli potrzebujecie dla siebie zestawu przepisów. Nie potrzebujesz księgi przepisów, potrzebujesz gorąco kochać Jezusa.
Czym więcej kochasz Jezusa, tym łatwej jest Mu służyć i być posłusznym. Kiedy twoje serce jest zajęte Jezusem, to nie musisz stale do Niego wołać, "Boże, złam moc diabła nade mną." Nie, te łańcuchy zaczną opadać, kiedy poznajesz Jego serce i posłuszeństwo względem Niego stanie się dla ciebie taką drugą naturą.
Jeżeli jesteś zakochany w Jezusie, to mam do ciebie kilka pytań:
Jak możesz przeżyć dzień bez spędzania czasu w Jego Słowie?
Jak możesz nie pragnąć tego, żeby przebywać z Nim w modlitwie?
Jak możesz Go nie uwielbiać i oddawać Mu czci?
Jak możesz nie starać się o to, aby się Jemu podobać?
Jezus mówi nam, "Kto ma Moje przykazania i przestrzega ich, ten Mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie" (Jana 14:21). Co za niesamowita obietnica!
Czytaj Ewangelie i poznawaj słowa Jezusa. Rozpocznij od Kazania na Górze w Mateusza 5 i przeczytaj do rozdziału 7. A potem, kiedy poznasz Jego Słowa, wykonuj je! Boże przykazania nie są trudne ani ciężkie. Wręcz przeciwnie, posłuszeństwo dla nich staje się łatwiejsze, czym więcej wzrastamy w miłości do Niego.
Kiedy budujesz swój dom na skale, będziesz mógł stać bez strachu, kiedy przyjdzie burza. Nic ciebie nie poruszy- ponieważ chodzisz w miłości i posłuszeństwie dla Ojca.