DOBIERAJ MĄDRZE SWOICH PRZYJACIÓŁ

Jehoszafat, król Judzki wracał do domu z odwiedzin u Achaba, bezbożnego króla Izraela. Pan posłał naprzeciw niego proroka z tymi ostrymi słowami, " stanął przed nim prorok Jehu, syn Chananiego, i rzekł do króla Jehoszafata: Czy musiałeś pomagać bezbożnemu i okazywać miłość tym, którzy nienawidzą Pana? Przez to ciąży na tobie gniew Pana" (2 Kronik 19:2).
Bóg mówił do Jehoszafata, "Achab był Moim wrogiem - bałwochwalcą - a ty się z nim zaprzyjaźniłeś. Wciągnąłeś się w jego bezbożne życie i nie sprzeciwiłeś się temu. Może ci się wydawać, że to nic wielkiego, sprzymierzyć się z kimś, kto jest przeciwko Mnie, ale nie zdajesz sobie sprawy z konsekwencji takiego postępowania."
Teraz możesz myśleć, "Rozumiem, że Achab jest bezbożny, ale kiedy myślę o moich przyjaciołach, to nie mogę ich uważać za Bożych wrogów." ale zwróć uwagę co mówi Słowo.
Czy twój przyjaciel stoi po stronie Pana we wszystkim? "Kto nie jest ze Mną, ten jest przeciwko Mnie" (Łukasza 11:23).
Czy rada twojego przyjaciela jest pełna nieposłuszeństwa? "Nieposłuszeństwo jest jak grzech czarów" (1 Samuela 15:23).
Czy twój przyjaciel mówi źle o bogobojnych ludziach? "Kto skazuje niewinnego . . . jest ohydą dla Pana" (Przypowieści Sal. 17:15).
To nie jest zabawa! Twoi towarzysze są poważną sprawą dla Boga, gdyż ich postępowanie powoduje poważne konsekwencje. "Ustom swoim pozwalasz mówić źle . .  mówisz przeciw bratu swemu mówisz przeciw bratu swemu . .  Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł" (Psalm 50:19-20,22).
Dzięki Bogu, król się uniżył i pokutował: " Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana" (2 Kronik 20:3). Bóg odpowiedział na uniżenie się Jehoszafata, dając Judzie całkowite zwycięstwo nad Moabitami. Biblia mówi nam, " A królestwo Jehoszafata zażywało spokoju, którego jego Bóg zewsząd mu użyczył" (werset 30).