DROGA DO ZWYCIĘSTWA

Najpierw zanurz się w Bożym Słowie i uchwyć się twojej szczególnej obietnicy, zabierz ją do swojej komory modlitwy i trzymaj Boga za słowo. Ja mam ulubione obietnice z Biblii, które przynoszę do Boga kiedy wołam do Niego.
" Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą" (Mateusza 7:9-11).
Proś Pana o dobrze rzeczy. On czeka na to, żeby ci je dać! I proś Go, żeby zabrał twój wstyd i usunął plamy grzechu. On pragnie to uczynić dla ciebie.
 "Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków" (Efezjan 3:2-21).
Bierz tę Bożą obietnicę codziennie, mówiąc, "Ojcze, powiedziałeś, że uczynisz więcej niż ja poproszę, więc dzisiaj proszę, żebyś odpowiedział na moją modlitwę obficie." Bogu podoba się taka wiara.
Po drugie, zaufaj Duchowi Świętemu, który mieszka w tobie. Bóg nie musi posyłać anioła, żeby do ciebie mówił; masz już w sobie te źródła - Ducha Świętego! Uznaj Jego obecność i powiedz Mu, "Duchu Święty, Ty znasz drogę wyjścia z tego bałaganu, a ja nie znam. Teraz oddaję Ci kierownictwo w moim życiu. Ty znasz Boży zamysł."
Umiłowany, jeżeli zrobisz to proste wyznanie, poznasz chwile odświeżenia od Pana. Nawet kiedy jesteś gotowy do rezygnacji, On pozostanie wierny, żeby cię wybawić.