UWOLNIONY PRZEZ PRAWDĘ

„I poniosą karę za winę - kara za winę pytającego o radę i kara za winę proroka jest jednakowa, -  aby dom izraelski już nie odstąpił ode mnie  … lecz raczej był moim ludem, a Ja ich Bogiem - mówi Wszechmocny Pan” (Czech 14:10-11).
Bóg mówi nam na Swój delikatny sposób, „Zrobię wszystko, co jest potrzebne, by oddzielić was od waszych bałwanów. Ja z miłością przyciągnę was do Siebie, ale jeżeli to nie zadziała, to ześlę potrzebną karę.”
„Gdyż zobaczycie ich postępowanie i ich czyny, i poznacie, że nie daremnie uczyniłem to wszystko, co w nim uczyniłem - mówi Wszechmocny Pan” (w 23). Pan mówi, „Poznacie, że Moje mocne działanie z wami jest z jednego powodu. Po prostu nie pozwolę wam odejść!”
Czy masz jakiś kamień obrazy lub uprzykrzony grzech w twoim sercu? Czy masz jakieś uzależnienie, które może cię zniszczyć? Jeżeli tak i jeżeli osądza cię to rozważanie, to jest dla ciebie nadzieja.
Nie ma znaczenia, co jest twoim bożkiem. Poproś Ducha Świętego, by otworzył na to twoje oczy. On zmiękczy twoje serce na Jego przekonujące słowo i zaczniesz nienawidzić twój grzech. Postanów w swoim sercu, że nie zawrzesz z tym pokoju!
Wołaj teraz do Niego, „Panie, nie pozostaw mnie w zaślepieniu. Jeżeli jest jakieś zwiedzenie we mnie, ujawnij to. Nie chcę już wierzyć kłamstwu. Chcę słyszeć tylko Twój głos, by tylko Twoja moc i autorytet rządziły moim życiem.”
Jeżeli naprawdę chcesz, to jest dla ciebie wyzwolenie. Ale Bóg czeka, byś odwrócił się od twoich bożków. Wtedy, w momencie, kiedy jesteś gotów poddać się Jemu, On da ci siłę przez Jego Ducha – już nie będziesz niewolnikiem uzależnień, ale dzieckiem Bożym, wyzwolonym przez prawdę!