BOŻY SZEPT

Kiedy jesteś sam na sam z Bogiem w modlitwie, Duch Święty będzie cię zawsze prowadził do Bożego objawionego Słowa. Chrystus jest żywym Słowem i On będzie budował twoją wiarę.
Mamy przykazanie:
" Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się... I weźcie miecz Ducha, którym jest Słowo Boże" (Efezjan 6:11,13,17).
Często kiedy otrzymujesz specyficzne instrukcje od Pana, Duch Święty będzie cię prowadził do fragmentu Pisma, szepcząc do twojego ducha, że powinieneś tam się zwrócić. A wtedy Boże Słowo będzie przemawiało do ciebie bezpośrednio, pokazując jak przejść przez twój kryzys.
Wielu z was czytając to przesłanie jest w sytuacji, która wymaga słowa od Boga. Nikt na ziemi nie może ci pomóc i jedynym sposobem, żeby przejść przez twój kryzys jest pozostawanie w obecności Chrystusa dotąd, aż On ci da instrukcje! On ci musi pokazać drogę wyjścia: co zrobić, kiedy należy działać. Doskonałe zsynchronizowanie jest w rękach Ducha Świętego - nie za wcześnie czy za późno.
Umiłowany, nie musisz się martwić na temat twojego doświadczenia. Bóg jest wierny, żeby odpowiedzieć na każdą twoją potrzebę i życzenie, więc kiedy się modlisz, powiedz prosto, "Panie, przychodzę teraz nie tylko po to, aby otrzymać zaspokojenie moich potrzeb, ale również aby zaspokoić Twoją potrzebę."
Zostaliśmy stworzeni do społeczności z Nim, nawet w naszych najtrudniejszych chwilach. Czy kochasz przebywać z Nim? Czy wolisz Go ponad wszystkich innych? Ufam, że twoje serce woła, "Jezu, Ty jesteś największą radością mojej duszy i kocham Twoją społeczność."
Modlę się, żeby Bóg dał nam wszystkim takie serce, które jest łatwo przyciągane do Jego obecności. Módlmy się poprzez wszystkie nasze doświadczenia i słuchajmy uważnie Ducha Świętego w naszym osobistym czasie społeczności.