ZATRĄBCIE NA ROGU NA SYJONIE

Tu była recepta Joela dla Izraela w tym dniu ciemności i mroku: „ Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie! Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta! Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego! Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów: Gdzie jest ich Bóg?” (Joel 2:15-17).

To było wezwanie do kościoła: Nie zniechęcajcie się, ani nie poddawajcie rozpaczy. Nie wierzcie kłamstwom diabła, że nie ma nadziei na przebudzenie.” Zamiast tego, według Joela, ludzie mieli wołać, „Panie, zatrzymaj to pohańbienie Twojego imienia. Nie pozwól więcej na szydzenie z Twojego kościoła. Zatrzymaj pogan, żeby nie panowali nad nami, śmiali się i pytali: „Gdzie jest wasz Bóg?”

Może pomyślisz: „To co Bóg tu obiecuje to jest tylko możliwość. On mówi, że mógłby powstrzymać Swój sąd. To nic więcej niż 'być może'. Wszystko do czego On wzywa swój lud może się okazać daremne.”

Ja nie wierzę, że Bóg dręczy Swój lud złudną nadzieją. I On nie wyśle Swojego ludu na bezsensowną misję. Kiedy Abraham modlił się, żeby Bóg zachował Sodomę (gdzie mieszkał jego bratanek Lot), serce Pana zostało poruszone, żeby zachować to miasto, gdyby znalazło się tam tylko dziesięciu sprawiedliwych. A Abraham modlił się w tej sprawie, kiedy aniołowie zniszczenia wchodzili do tego miasta! Jestem przekonany, że dzisiaj Boży lud ma się modlić do Pana w taki sam sposób.

Proroctwo Joela odnośnie wylania Ducha Świętego znajdziemy w Księdze Joela 2:28-32 i jest ono powtórzone przez Apostoła Piotra w jego kazaniu w Dziejach Apostolskich 2:17-21. To proroctwo rozpoczyna się tak: „I stanie się w dniach ostatecznych, mówi Bóg, że wyleję Mojego Ducha na wszelkie ciało.”