JEZUS JUŻ PANUJE JAKO KRÓL

Król Dawid był przygnieciony przez ducha przeciwnego Bogu w jego czasach. Wołał do Pana, „ Patrz, jak liczni są nieprzyjaciele moi, i jak zawzięcie mnie nienawidzą” (Psalm 25:19). Podobnie Psalm 124:2-3 mówi nam: „ Gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem, gdy płonęli gniewem przeciwko nam.”

Dawid wyraża to, co odczuwa dzisiaj wielu w kościele. Czasami wydaje się, że jesteśmy bezradni, aby stanąć przeciwko zmasowanym siłom złego. Nie mogę uwierzyć jak dzień po dniu morale naszego kraju są deptane w błoto.

Czy Pan pozwoli, żeby ten gniew przeciwko Niemu i Jego kościołowi trwał dotąd, aż nasze społeczeństwo stanie się jak Sodoma i wszyscy będą postępować według swojego widzimisię? Nie, nigdy! Już teraz doświadczamy niesamowitej cierpliwości Pana. On sprowadzi sąd, ale wszystkie Jego sądy mają na celu odkupienie. Izajasz pokazuje nam wspaniałą ilustrację tego:

„ I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają, ścieżkami im nieznanymi ich powiodę, ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich! Obrócą się w tył i okryją się hańbą ci, którzy polegają na bałwanach, ci, którzy mówią do posągów lanych: Wy jesteście naszymi bogami. Słuchajcie, wy głusi! A wy, ślepi, przejrzyjcie, aby widzieć” (Izajasza 42:16-18).

Umiłowani, Boża łaska, którą opisuje Izajasz, przemieniła Saula prześladowcę w Apostoła Pawła. Ona powołała wielomilionowy kościół w komunistycznych Chinach. Ona posyła uchodźców uciekających od terroryzmu i wojny w kochające ramiona oddanych sług Chrystusa. I właśnie teraz ośrodek Teen Challenge w kraju zdominowanym przez fałszywe religie przygotował pięćset nawróconych narkomanów, którzy są gotowi, aby głosić Chrystusa. Bóg wylewa Swoją odkupieńczą łaskę w tych czasach ostatecznych.

Nie mamy być rozczarowani z powodu bitew pozornie wygrywanych przez szatana. Walka, którą prowadzimy jest wieczna i bramy piekła nie zwyciężą Kościoła Chrystusa. Ogłosił to nasz Ojciec: Jezus już jest Królem!