NAWET DO MNIE

Dlatego . . . mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu!

Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania” (Joela 2:13-14).

Kiedy czytam ten fragment, uderzają mnie słowa: „Do Mnie” (w tłumaczeniu angielskim brzmi to tak: „Nawet do Mnie”). Kiedy wielka ciemność ogarnęła Izrael, Bóg zwracał się do Swojego ludu: Nawet do Mnie – kiedy wypchnęliście Mnie ze swojego społeczeństwa, kiedy miłosierdzie wydaje się niemożliwe, kiedy ludzkość szydziła z Moich ostrzeżeń, kiedy strach i nędza pokrywają ziemię – Ja was zapraszam na nowo do Mnie. Jestem nierychły do gniewu i jestem znany z tego, że wstrzymuję Moje sądy do czasu tak, jak to uczyniłem z Jozjaszem.”

Czy widzisz Boże poselstwo do nas w tym? Jako Jego lud, możemy błagać w modlitwie i On nas usłyszy i odpowie na szczerą, celową, gorliwą modlitwę Swoich dzieci.

W tym momencie mam słowo ostrzeżenia dla kościoła: Uważajcie! Szatan przychodzi dokładnie w takiej ciemnej godzinie, kiedy katastrofa wisi nad ziemią, kiedy poganie szaleją i terroryzują narody. Diabeł wie, że jesteśmy podatni i rzuca to kłamstwo: „Co dobrego ty możesz zrobić? Po co starać się ewangelizować Islamistów, kiedy oni chcą ciebie zabić? Nie możesz nic zmienić. Może lepiej zrezygnować z tego nasyconego grzechem świata. Nie ma sensu modlić się o wylanie Ducha. Cała twoja pokuta nic nie daje.”

Ale Bóg przychodzi do nas z tym słowem z Księgi Joela: „Jest nadzieja i miłosierdzie, nawet teraz! Ja jestem litościwy i nierychły do gniewu. A teraz jest czas dla ciebie, żebyś się zwrócił do Mnie w modlitwie. Ja mogę wstrzymać Moje sądy, a nawet zesłać na was błogosławieństwo.”

Nawet teraz – w czasie morderczego islamskiego ekstremizmu, wojowniczego homoseksualizmu, kiedy wasz naród utracił moralny kompas, kiedy sądy wyrzucają Boga ze społeczeństwa, kiedy strach ogarnia całą ziemie – to jest czas, aby się zwrócić do Pana w modlitwie.