ŻADNEGO ŻALU

Jezus obnażył jedną z największych metod naszego wroga, która powoduje, że dzieci Boże się potykają, kiedy wypowiedział to poselstwo do Jana: „Błogosławiony ten, kto się Mną nie zgorszy” (Mat. 11:6). Słowo zgorszyć w j. Greckim znaczy „złapać w pułapkę, przewrócić, usidlić.” Ja wierzę, że Jezus delikatnie ostrzegał Jana, „Pytasz, czy jestem Tym, którego ty zwiastowałeś, że jestem. Janie, czy nie widzisz co tu się dzieje? Szatan nie próbuje się dobrać do Mnie, ale zastawia pułapkę na ciebie przez to pytanie.”

Sam Chrystus przechodził taką samą próbę podczas Jego czterdziestu dni na pustyni. A teraz mówił do Jana, „Diabeł nastawia na ciebie pułapkę i próbuje ciebie usidlić. Ale nie możesz przyjąć jego kłamstw. On mówi, że Ja nie jestem tym, za kogo się podaję, ale ty nie możesz wpaść w tę szatańską pułapkę.”

Zadam ci pytanie: Jak myślisz, co Jezus miał na myśli przez to wyrażenie „zgorszy Mną”? Co powoduje, że te dwa słowa mają taką moc? Jezus wiedział jakie by były dla Jana konsekwencje, gdyby uwierzył w to kłamstwo szatana. On wiedział co by się stało, gdyby ten bogobojny człowiek zaczął wątpić w to kim był w Chrystusie.

Szatanowi by wystarczyło to, gdyby udało mu się nakłonić Jana, żeby wypowiedział te dwa słowa – dwa słowa, które by szybko zniweczyły wszystkie proroctwa, które były wypowiedziane wieki przedtem. Wszelkie dobro, jakiego Bóg dokonał poprzez Jana byłoby zniweczone. A wiara niezliczonych tłumów, włączając w to przyszłe pokolenia, byłaby rozbita. Jakie dwa słowa chciał szatan usłyszeć od Jana? „Mam żal!”

Słowo „żal” tutaj znaczy „rozczarowanie z powodu niespełnionych oczekiwań.” Żałować, znaczy powiedzieć, „Moje nadzieje nie zostały spełnione.” Krótko mówiąc, jest to oświadczenie, które odrzuca wiarę.

Ja jednak wierze, że Jan nigdy nie doszedł do tego punktu. Zamiast tego, przyjął wiadomość od Jezusa, która w sumie mówiła tak: „Janie, czeka na ciebie błogosławieństwo wiary i pewności, jeżeli sprzeciwisz się kłamstwo szatana. Nie pozwól, aby niewiara odnośnie tego kim Ja jestem zapuściła w tobie korzeń. Jeżeli na to pozwolisz, to zwątpisz w to kim jesteś i we wszystko, co Bóg uczynił w twoim życiu.”