MIŁOŚC BOŻA

Dawid usłyszał słowo Boże od proroka Natana, usłuchał i pokutował. W wyniku tego resztę życia spędził, wzrastając w poznawaniu Boga. Pan dał wielki pokój w życiu Dawida i nawet wszyscy jego wrogowie zostali uciszeni.

Ale najlepszy dowód Bożego odnowienia w życiu Dawida jest w jego świadectwie. Przeczytaj, co Dawid napisał przed swoją śmiercią:
  • „Pan jest opoką moją i twierdzą moją, i wybawicielem moim,.. jemu ufam, Tarczą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim i ucieczką moją, Wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia” (2 Sam 22:2-3). To nie jest świadectwo kogoś, kto wycofał się z życia.
  • „On wysłuchuje z świątyni swojej głosu mojego, .. Wyciągnął mnie z toni wielkiej,, .. Wyprowadził mnie na miejsce przestronne, Wyratował mnie, gdyż mnie sobie upodobał” (2 Sam 22:7, 17, 20). Nawet po tym wszystkim co Dawid zrobił, co nie podobało się Panu, mógł powiedzieć, „Gdyż mnie sobie upodobał.”
Powód, dla którego Dawid będzie zawsze znany jako „człowiek według serca Bożego” jest taki, że on szybko i szczerze pokutował ze swoich grzechów. W Przypowieściach czytamy:
  • „Kto zważa na karcenie, ten jest czczony” (Przyp. Sal. 13:18). Bóg będzie cię cenił, jeżeli kochasz bogobojną korektę.
  • „Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem. Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami,.. a niefrasobliwość głupców ich gubi” Przyp. Sal 1:30-32). Jeżeli zatykasz uszy na napomnienia, to cię w końcu zgubi.
  • „Drogą życia są napomnienia do karności” (Przyp. Sal. 6:23). Mówiąc prosto, osądzające Słowo Boże przynosi życie.
Jeżeli jesteś doświadczany przez Boże Słowo – jeżeli Jego Duch nie pozwala ci siedzieć wygodnie w twoim grzechu – to okazuje ci miłosierdzie. To ta głęboka miłość Boża w działaniu, wołająca cię ze śmierci do życia.


Czy odpowiesz tak, jak Dawid? Jeżeli tak, to doznasz odnowienia i pojednania. Bóg też przywróci ci wszystko, co zrabował nieprzyjaciel.