MAJĄC PRZYCHYLNOŚC WSZYSTKICH LUDZI by Carter Conlon

Pozwól, że zadam ci dzisiaj pytanie od Boga: Czy chcesz kochać innych w taki sposób, jak przykazał nam Jezus?

Czy otworzył byś swój dom dla innych, gdyby była taka potrzeba – dał to, co masz, by zaspokoić potrzeby innych w Ciele Chrystusa? Czy zechcesz być naczyniem, przez które Bóg napoi kogoś spragnionego? Jedzenie dla głodnego? Ubranie dla kogoś, kto jest nagi? Schronienie dla kogoś, kto nie ma domu?

Proszę, nie zrozumcie mnie źle – nie sugeruję, byś sprzedawał swój dom lub mieszkanie, wybierał oszczędności z banku i rzucił wszystko na wiatr.. Chcę powiedzieć, że Bóg, przewidując to, co przed nami, wie co potrzebujemy usłyszeć, gdyż to jest to, co odróżnia prawdziwy kościół Jezusa Chrystusa. Tak było w Dziejach Apostolskich: „Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni” (Dz.Ap. 2:46-47).
Kiedy mówi, że „cieszyli się przychylnością ludzi”, wierzę, że jest to dokładnie to, co Jezus powiedział do Swoich uczniów: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (J 13:35).

W kilku poprzednich dekadach wielu robiło wszystko, by udowodnić, że Boża obecność jest wśród nich. Jednak dowodem jest posłuszeństwo temu nowemu przykazaniu! Języki można podrobić, dary Ducha Świętego mogą być sztuczne, proroctwa mogą być z ciała. Wszystkie te rzeczy mogą być nieprawdziwe, ale stała, dobrowolna, ofiarna miłość jeden do drugiego nie może być sztuczna – przynajmniej nie na długo. Dlatego właśnie, jeżeli ludzie w świecie widzą Ciało Chrystusa żyjące w naszych czasach w szczerej społeczności – co jest ostrym kontrastem do egoizmu i podziałów -- nie będą mieli innego wyboru, jak tylko uznać, że to jest możliwe tylko przez Ducha Bożego.

__________

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r. Mocny, współczujący przywódca, jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych po całym świecie przez Word Challenge.