BOŻE OBIETNICE

Boże obietnice mają budować nasze oczekiwania w Nim. Mamy uchwycić się Jego Słowa, jako niewzruszonej obietnicy kochającego, potężnego Ojca dla Jego dzieci. Jednak często, kiedy nie widzimy wypełnienia się Jego Słowa według naszego planu, wtedy nieprzyjaciel zalewa nasze umysły pytaniami na temat Bożej wierności. Cel szatana jest prosty: okraść nas z naszej wszelkiej ufności w Panu.

Jestem przekonany, że diabeł próbował wzbudzić różne wątpliwości w Janie Chrzcicielu, kiedy był on w więzieniu. Wyobrażam sobie jak szepcze w ucho Jana: „Tak, ten Jezus to święty człowiek. Ale jest On tylko jednym z proroków, którzy czynił cuda i robił dobre uczynki. Jeżeli jest Mesjaszem, to dlaczego ty jesteś nadal w takiej potrzebie? Dlaczego On nie dotrzymał słowa tak jak Izajasz i prorocy to przedstawiali? I dlaczego twoje zwiastowanie nie działało dla ciebie?”

Szatan używa tych samych kłamstw i oszustw w stosunku do nas dzisiaj. Jego celem jest zasianie ziarna zwątpienia do Słowa Bożego, Jego obietnic, Jego upodobania w nas. Wróg szepcze: „Mówisz, że twój Ojciec niebiański jest Bogiem cudów, rzeczy niemożliwych, że słyszy twoje prośby nawet zanim poprosisz. To dlaczego jest tyle cierpienia? Dlaczego niebo milczy? Dlaczego nie ma najmniejszego strzępka dowodu, że Bóg wysłuchał twoje wołanie?

„Spójrz wokoło. Wszyscy otrzymują odpowiedź na swoje modlitwy, tylko nie ty. Utknąłeś w niespełnionym małżeństwie. Modlisz się o zbawienie twoich dzieci, ale nic się nie zmienia. Przez lata głosiłeś Bożą wierność innym, to dlaczego to nie działa dla ciebie? Dlaczego On ciebie zostawił uziemionym w tym okropnym stanie?”

Jednym pewnym dowodem na to, że niewiara zapuściła korzeń w twojej duszy jest to, że przestajesz się modlić o to, co kiedyś wierzyłeś, że Bóg może uczynić. Już nie przynosisz do Niego swojego ciężaru. Już nie przychodzisz do Niego z wiarą. Krótko mówiąc, już nie pozwalasz Mu na działanie w twoim życiu.

„Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a otworzą wam” (Mat. 7:7).