WIECZNE RAMIONA by Claude Houde

Bóg nigdy nie odrzuci szczerego serca, które wraca do Niego, aby odbudować dziedzinę swojego duchowego życia, które zostało złamane! Chcę się podzielić z wami obietnicą. Uwierzcie w to. Rozmyślajcie o tym. Trzymajcie to mocno i blisko serca. Obietnice to listy miłosne od Boga, skierowane do ciebie, napisane z myślą o tobie na stronach Jego wierności, atramentem Jego krwi ofiarowanej za ciebie.

„ Nikt nie jest taki, jak Bóg, który jeździ po niebie tobie na pomoc i we wspaniałości swojej nad obłokami. Schronem pewnym jest Bóg wiekuisty, a tu na dole ramiona wieczne” (5 Mojż. 33:26-27).

Kiedy popełniłeś największe błędy i szaleją burze życia; kiedy tak się wstydzisz siebie i chcesz się zapaść pod ziemię; kiedy upadłeś tak nisko i spoglądasz w dół jeszcze niżej, to zawsze znajdziesz wieczne ramiona. Kiedy zrezygnujesz z siebie, a twoi najbliżsi przyjaciele nie mogą uwierzyć w to, co zrobiłeś; kiedy wszyscy cię opuścili, a ty nawet nie możesz spojrzeć w górę, to pod tym całym bałaganem znajdziesz Jego odwieczne ramiona. Kiedy jest potrzebne wszystko co masz, żeby tylko podnieść pierwszy i najmniejszy kamień, aby odbudować twój ołtarz, a twoje wysiłki, aby wrócić do Boga i Jego powołania dla twojego życia wydają się tak daremne, bezsensowne i naprawdę beznadziejne, zawsze usłyszysz Jego głos, który mówi do ciebie te słowa: „ Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, nie upadnie na duchu ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi” (Izajasza 42:3-4).

Kiedy nasza wiara jest mocna, a nasz ołtarz stoi i my stoimy wyprostowani przed Bogiem, z całą naszą pasją i oddaniem, a nasze oczy są skierowane w górę do nieba, to w takich chwilach nie jest trudno wierzyć, że Jego ramiona nas mogą przenieść. Przeżywamy chwile łaski i niesamowitych odpowiedzi na modlitwy, a Jego obecność jest tak blisko i tak realna. Dokonujemy czynów, które nas zadziwiają i napełniają nasze serca prawdziwym uwielbieniem. Jego oblicze jest tak blisko, że odczuwamy, iż moglibyśmy Go dotykać; Jego Słowo jest słodkie i porusza nas.