PAN OBIECUJE ODNOWIĆ

Prawdą jest, że król Dawid poniósł srogie konsekwencje za swój grzech; właściwie to sam prorokował jaki spotka go sąd. Powiedział do proroka Natana, że ten bogaty człowiek, który ukradł owieczkę temu biednemu, ma zapłacić poczwórnie (patrz 2 Sam. 12:5-6). Tak właśnie stało się w życiu Dawida: Dziecko, które urodziła Batszeba, zmarło za kilka dni. Również trzech innych synów Dawida – Ammon, Absalom i Adonijasz – zginęli śmiercią tragiczną. Tak więc Dawid zapłacił za swój grzech czterema własnymi owieczkami.

Jednak Biblia wyraźnie pokazuje, że kiedy powracamy do Pana w szczerej pokucie, Bóg odpowiada przez całkowite pojednanie i odnowienie. Nie musimy skończyć tak, jak Saul, pogrążając się we wściekłości i terrorze. Nie musimy też „wycofywać się” z życia, spędzając czas w zawstydzeniu i czekać, aż Pan zabierze nas do domu. Wprost przeciwnie, prorok Joel zapewnia nas, że kiedy my wracamy do Boga, to On natychmiast wychodzi nam naprzeciw.: „Rozdzierajcie swoje serca.. i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania!” (Joel 2:13).

Bóg daje nam też niesamowitą obietnicę: „I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza,.. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się, i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokonał u was cudów, i mój lud nigdy nie zazna wstydu” (2:25-26). Pan obiecał przywrócić wszystko.

Zrozumcie, że kiedy to proroctwo zostało przekazane, Bóg już ogłosił sąd dla Izraela. Jednak ludzie się upamiętali i Bóg powiedział, „Teraz będę dla was czynił wspaniałe rzeczy. Przywrócę wam wszystko, co diabeł zrabował.”

Kochani, Boże miłosierdzie pozwala nawet najgorszemu grzesznikowi powiedzieć, „Nie jestem narkomanem. Nie jestem alkoholikiem. Nie jestem cudzołożnikiem. Jestem dzieckiem Bożym, ze wszystkimi prawami nieba w mojej duszy. Już nie żyję w potępieniu, ponieważ moja przeszłość jest zupełnie za mną. Nie muszę płacić za przeszłe grzechy, gdyż Jezus zapłacił za mnie. Ponad to On powiedział, że przywróci mi wszystko.”