ODDZIELENIE by Gary Wilkerson

W wieczór poprzedzający ukrzyżowanie, podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział Swoim uczniom, „ Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać Mnie będziecie” (Jana 14:19). To bardzo interesujące oświadczenie ze strony Jezusa, który wiedział, że uczniowie tego nie zrozumieją. Jeden z nich zapytał, „ Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu?” (14:22).

Oczywiście, Jezus miał na myśli lekcję. Odpowiedział: „ Jeśli kto Mnie miłuje, słowa Mojego przestrzegać będzie, i Ojciec Mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. . . . Pokój zostawiam wam, Mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. . . . Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie; Lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec.” (14:23,27,29-31).

Ja troszkę tutaj zmieniłem odpowiedź Jezusa, żeby podkreślić temat, jaki On przedstawia w tym fragmencie. Tym tematem jest oddzielenie. W tych kilku wersetach Chrystus podaje trzy wyraźne różnice pomiędzy Jego królestwem, a tym światem. ” Świat Mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać Mnie będziecie (14:19).”Mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję” (14:25). „Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do Mnie” (14:30).

Dlaczego Jezus przedstawił te różnice swoim naśladowcom? Wydawało Mu się to ważne, aby zobaczyli wyraźny podział między tymi rzeczami. Fakt jest taki, że Bóg robi taki podział poprzez cała Biblię. Podczas stworzenia On oddzielił ciemność od światła, dzień od nocy. On oddzielił Izraela od wszystkich innych narodów. W Nowym Testamencie On daje polecenie Swojemu kościołowi: „Wyjdźcie spośród nich i bądźcie oddzieleni”. A podczas Sądu On oddzieli owce od kozłów. Poprzez całe Jego Słowo Bóg stale robi linię podziału, co nam mówi wyraźnie: „To jest jedno, a to jest coś innego.”