POTĘŻNY WOJOWNIK by Jim Cymbala

Do potężnych wojowników, których miałem przywilej znać, zaliczam Delores Bonner, kobietę Afro-Amerykańską, która żyje samotnie w Bedford-Stuyvesant, jednym z najgorszych przedmieść Brooklynu. Ona była technikiem medycznym w szpitalu Maimonides przez ponad 30 lat. Carol i ja spotkaliśmy ją jednego roku w czasie świąt Bożego Narodzenia, kiedy dostarczaliśmy podarunki biednym dzieciom z naszego kościoła.

Delores miała tego dnia pełne mieszkanie – ale to nie były jej dzieci. Przyprowadziła je z pobliskiego przytułku, by mogły nas spotkać. Ich naturalna matka była zbyt pochłonięta własnymi problemami, nawet przy okazji takiej, jak ta.

„Jak spotkałaś te dzieci?” zapytałem.

Ona skromnie powiedziała coś, co tak naprawdę nie odpowiedziało na moje pytanie. Dowiedziałem się od innych, że po jej nawróceniu na nabożeństwie modlitewnym w 1982 r, zaczęła troszczyć się o dzieci na ulicach i w rozbitych domach. Bóg dotknął jej serca i wtedy zaczęła przyprowadzać te dzieci na szkółkę niedzielną. Najpierw pakowała je do taksówek; później ktoś usłyszał o tym co ona robiła i kupił jej samochód. Dzisiaj ma mikrobus i może przywozić więcej dzieci i nastolatków, by słuchały ewangelii.

To jest tylko część historii Delores. W niedziele, pomiędzy nabożeństwami ona nadzoruje zespół, który sprząta nasz kościół, by był przygotowany na następne tłumy. W soboty wychodzi z grupami ewangelizacyjnymi, puka do drzwi domów i dzieli się miłością Bożą. W ciągu tygodnia widzę jak modli się na kolanach z Zespołem Modlitewnym, biorąc dyżury we wstawiennictwie o potrzeby innych. Robiła to samo w czasie podróży misyjnej do Peru, gdzie dołączyła do innych, wołających do Boga za mną, kiedy głosiłem ewangelię na otwartym powietrzu.

Delores jest kobietą cichą, ale zdeterminowaną, taką, jak pokazano w 1 Kronik 12:18, gdzie czytamy, „A wtedy duch ogarnął Amasjasza, dowódcę trzydziestu, który zawołał:Twoi jesteśmy, Dawidzie, z tobą będziemy, synu Isajego, Pokój, pokój niechaj będzie z tobą I pokój z tymi, którzy ci pomagają, Gdyż Bóg twój ci pomaga.” Jeszcze raz widać wyraźnie połączenie ludzkich i boskich wysiłków.

__________

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów i częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, sponsorowanych po całym świecie przez World Challenge.