STWÓRZ WE MNIE SERCE CZYSTE

Gdyby nie było proroka takiego, jak Natan – żadnego przeszywającego, proroczego słowa – Dawid skończył by tak, jak Saul: duchowo martwy, bez prowadzenie przez Ducha Świętego i bez intymnej relacji z Bogiem.

Kiedy Dawid słuchał przeszywających słów Natana, pamiętał jak poprzedni król był ostrzegany przez proroka. Dawid słyszał o ostrzeżeniach proroka Samuela do króla Saula. Słyszał też o połowicznej reakcji Saula, który wyznał, „Zgrzeszyłem.” (Ja nie wierzę że Saul wołał z głębi duszy tak, jak Dawid, „Zgrzeszyłem przeciwko Panu!”)

Dawid widział osobiście zgubną zmianę w Saulu. Kiedyś bogobojny, prowadzony Duchem król, odrzucał słowa duchowego napominania, przekazywane przez świętego proroka. Wkrótce Saul zaczął chodzić według własnej woli, w goryczy i rebelii. Wreszcie Duch Święty odstąpił od niego: „Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem” (1 Sam 15:23). „Pan.. „odstąpił od Saula” (18:12). I wreszcie Saul szukał porady u wróżki. Wyznał przed nią, „Bóg odstąpił ode mnie i już nie daje mi odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sny; przywołałem więc ciebie, abyś mi oznajmił, co mam czynić” (1 Sam 28:15).

Dawid pamiętał wściekłość i terror wokół tego człowieka, który zamknął się na słowo Boże. Nagle ta prawda przeszyła jego serce: „Bóg nie ma względu na osoby. Ja zgrzeszyłem tak, jak Saul. Teraz jest tu inny prorok, w innym czasie i przekazuje mi słowo od Boga tak, jak Samuel przekazywał Saulowi. Panie, ja grzeszyłem przeciwko Tobie! Nie odbieraj mi twojego Ducha Świętego, jak uczyniłeś z Saulem.”

Dawid napisał, „Ja bowiem znam występki swoje I grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem I uczyniłem to, co złe w oczach twoich,.. Oczyść mnie. Serce czyste stwórz we mnie, Nie odrzucaj mnie od oblicza swego I nie odbieraj mi swego Ducha świętego!” (Psalm 51:3-4, 7, 12-13).