NAGA WIARA by Nicky Cruz

Wielu ludzi myśli, że moja pasja dla Jezusa przyszła z lat studiowania, modlitwy i służby, ale mylą się. To przychodzi z patrzenia, jak Bóg przychodzi do mnie w chwilach, kiedy życie powoduje, że czuję się zupełnie obnażony i samotny. To przychodzi z odczuwania obecności Bożej w momentach mojej największej desperacji i zamieszania. To przychodzi z widzenia ręki Bożej przede mną ciągle na nowo, w obliczu niewyobrażalnego niebezpieczeństwa.

Za każdym razem, kiedy staję twarzą w twarz z zatwardziałym, młodocianym przywódcą gangu, widzę Dawida Wilkersona, jak nieustraszenie głosił ewangelię na rogu mojej ulicy. Zawsze, kiedy wchodzę w sąsiedztwo przesycone narkotykami i przestępstwami, odczuwam tę samą siłę, która prowadziła Wilkersona na ulice Nowego Jorku wiele lat temu. Za każdym razem, kiedy trzymam w ramionach cierpiącą duszę, odczuwam Bożą moc i Jego obecność.

Polegam tylko na Bogu. Bóg użył mojego bólu z przeszłości, by poprowadzić mnie głębiej i bliżej Niego. To, co szatan chciał wykorzystać do złego, Bóg użył dla Swojej chwały. Wszelka radość, którą otrzymuję z życiu, blednie w porównaniu z zachwytem patrzenia, jak Bóg czyni to, co niemożliwe, jak w najciemniejszych sercach daje światłość, jak pokrywa Swoim miłosierdziem, jak masłem, grzechy tych, którzy potrzebują przebaczenia.

Łatwo jest patrzeć na Boga intelektualnie, przyznawać, że ma moc, a nigdy jej nie doświadczać, wierzyć w Jego władzę, a nigdy Go nie prosić, by czynił wielkie rzeczy w twojej obecności. Widzimy Go naszymi umysłami, ale nie sercem. Nigdy nie demonstrujemy tej mocy, o której mówimy, że jest prawdą. Nigdy nie wzywamy Boga, by działał potężnie w naszej obecności – by naszą wiarę użyć do przeniesienia góry z jej miejsca i wrzucenia jej do morza!

Naga wiara wymaga tego, byśmy nauczyli się łączyć umysł i ducha, byśmy odrzucili naszą pychę, wątpliwości i strach i stanęli przed Bogiem, złamani, z niczym innym, tylko z prostą, niezachwianą ufnością.

__________

Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet, a później w jego własnej książce Nicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.