CZY ON ZNAJDZIE WIARĘ NA ZIEMI?

Jezus przyszedł jako prorok i cudotwórca do Swojego domu, Izraela. Ale „Nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary” (Mt 13:58). Cóż za niesamowite stwierdzenie. Niewiara ograniczała nawet Chrystusową moc do działania.

W Nowym Testamencie widzimy inny tragiczny rezultat niewiary. Uczniowie nie mogli wypędzić demona z małego chłopca, z powodu ich niewiary – i Jezus ich za to zganił (patrz Mat 17:14-21). Po zmartwychwstaniu Chrystus był zszokowany ich niewiarą: „I ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca” (Mar 16:14). Ponadto Paweł mówi do Żydów, „Odłamane zostały z powodu niewiary” (Rz 11:20).

Dlaczego sąd Boży z powodu niewiary jest tak srogi w Nowym Testamencie? Dlatego, że wierzący obecnie mają coś, o czym święci Starego Testamentu mogli tylko marzyć. Bóg ubłogosławił nas darem Ducha Świętego. W czasach Starego Przymierza wierzący byli tylko okazjonalnie nawiedzani Duchem Bożym; musieli iść do świątyni, by doświadczyć obecności Pana. Dzisiaj Bóg zamieszkuje w Jego ludzie. My jesteśmy Jego świątynią i Jego obecność przebywa w każdym wierzącym.

W Starym Testamencie Abraham był czasami odwiedzany przez anioła, albo otrzymywał słowo od Boga. On zaufał, że Bóg jest w stanie uczynić wszystko, co obiecał i „nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą” (Rzym 4:20). Dzisiaj Jezus jest dostępny dla nas w każdej godzinie dnia. Mamy możliwość wołać do Niego przez całe nasze życie i wiemy, że On odpowiada. On nas zaprasza, byśmy odważnie przychodzili do tronu Jego łaski i przedstawiali nasze prośby, a On nas pocieszy i poprowadzi przez Ducha Świętego.

Jednak pomimo tych błogosławieństw, ciągle wątpimy w chwilach nadzwyczajnych doświadczeń. Jezus gani taką niewiarę, mówiąc, „A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” Łuk 18:7-8). Gdyby Chrystus powrócił dzisiaj, czy znalazł by wiarę w tobie?