PRZEMIENIENI PRZEZ ŁASKĘ by Gary Wilkerson

W czasie ziemskiej służby Jezusa ludzie, których spotykał zadawali Mu dwa rodzaje pytań, które pokazywały co było w sercach tych pytających. Pierwszy typ pytania był oskarżający. Raz za razem przywódce religijni pytali Chrystusa, „Dlaczego ty jadasz i pijasz z grzesznikami? Jak z taką reputacją mógłbyś być posłany przez Boga?

Drugi rodzaj pytań pochodził od ludzi, którzy mieli problemy w życiu: „Czy możesz uzdrowić moją córkę? Czy możesz uwolnić mojego syna, którego demony rzucają w ogień? Czy możesz uzdrowić mnie z krwotoku, który mnie męczy przez całe życie? Czy możesz mi pomóc?”

Czy widzisz różnicę między tymi dwoma rodzajami pytań? Obydwa szukały odpowiedzi na temat charakteru Boga. Pierwszy pyta: „Czy grzesznicy zasługują na Bożą miłość?” podczas gdy drugi pyta: „Czy Bóg chce mi pomóc?”

Jezus odpowiadał na oba pytania poprzez Swoje działanie. Po pierwsze, przemieniał wyrzutków, sprowadzając ich z najdalszych marginesów społeczeństwa do samego centrum Bożej miłości. Mówił im: Teraz jesteście na pierwszym planie. Jesteście w samym sercu królestwa Mojego Ojca.” Po drugie, Chrystus pokazał, że ci oskarżyciele nie byli w centrum Bożego królestwa. Powiedział im wyraźnie: „Nie macie nic do powiedzenia w królestwie Mojego Ojca.”

Czy chcesz odgrywać znaczącą rolę w Bożym królestwie? To bądź gotowy porzucić swoje kamienie i wziąć krzyż Jego łaski. Za każdym razem, kiedy postępujesz jak Jezus, okazując łaskę tym, którzy zostali zmarginalizowani z powodu grzechu, bierzesz udział w wielkiej przemianie. Ty zostaniesz przemieniony poprzez twoje czyny, oskarżeni będą przemieniani, a oskarżyciele będą zmieniani. W międzyczasie bierni wierzący będą poruszeni poprzez manifestację Bożej łaski.

Obyśmy wszyscy stali się Jego armią łaski – przyciągając do Jego królestwa zniewolonych i prowadzących czyste życie i zasmuconych i wolnych od trosk, biednych i bogatych, samotnych i żywotnych. Niech każda dusza będzie kochana i niech należy i niech wszyscy będziemy przemieniani poprzez cudowną łaskę naszego Zbawiciela.