WIERNY PRZEWODNIK by Gary Wilkerson

„Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec….Owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je” (J 10:2-3).

Wszyscy potrzebujemy prowadzenia w podejmowaniu życiowych decyzji. Ale w świecie tak chaotycznym, jak obecnie, znalezienie dobrego przewodnika nie zawsze jest łatwe. Jezus mówi, że inaczej jest u chrześcijan. W tym urywku wyjaśnia, że Jego naśladowcy – „Jego owce” – znają Jego głos i „przychodzą do Niego.” Jest to obraz Dobrego Pasterza, doglądającego Swoich owiec i zapewniającego wszystko, czego potrzebują.

Czy to wystarczy do podejmowania trudnych decyzji, które wszyscy musimy podejmować? Każdy z nas musi podejmować poważne decyzje: „Kogo poślubić? Jak spędzić urlop? Jaki mam cel w życiu?” Te decyzje mogą powodować napięcie, szczególnie jeżeli żałujemy złych decyzji, które podejmowaliśmy w przeszłości. Moje życie jest bardzo błogosławione przez Boga, ale nie chcę, by moje dzieci czy wnuki robiły takie błędy, jak robiłem ja. Jak każdy rodzic, chcę im dać jak najlepsze z możliwych wskazówki.

Dobrą nowiną jest to, że mamy Pasterza, który jest dla nas wiernym przewodnikiem we wszystkim, bez względu na błędy popełniane w przeszłości. On ma władzę, by poprowadzić nas do niesamowicie błogosławionego życia, bez względu na nasze upadki. On sam mówi: „Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały” (10:10).

Wszyscy wiemy, jak ważne jest naśladowanie dobrego przewodnika. Pomyśl o podejmowanych życiowych decyzjach: Kto cię prowadził? Jakie miał doświadczenie? Jakich sposobów i wiedzy użyli, by prowadzić cię tam, gdzie chciałeś dojść?

Niektórzy przewodnicy w życiu wiedzą, jak przeprowadzić nas przez kłopotliwe sytuacje. Ale czy mają również wiedzę, by doprowadzić nas do obfitego życia, które obiecał Jezus? Jako nasz Pan, Jezus jest czymś więcej, niż tylko przewodnikiem – On kształtuje relacje. On chce, byśmy wiedzieli więcej, niż tylko kiedy i gdzie iść. Chce, byśmy mieli obfite błogosławieństwo Jego osobistej obecności w każdej dziedzinie życia.. Kiedy my pilnie szukamy podręcznika z instrukcjami, On mówi prosto, „Pójdź za Mną.”