ŻYJ W JEGO OBECNOŚCI

„My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem” (2 Kor. 3:18). Stajemy się tym na co się przyglądamy! Skupienie naszej uwagi wywiera wpływ na całe nasze życie. To na co patrzymy naszymi duchowymi oczami pochłania nas – bierze nas w posiadanie! Paweł postanowił być pochłonięty Chrystusem; Zbawiciel stał się jedynym obiektem jego myśli, jego zwiastowania, jego nauki. „Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego” (1 Kor. 2:2). Jego oczy były zwrócone na Głowę ciała, a nie na problemy w tym ciele.

Boże pragnienie dla nas jest takie, byśmy byli przyobleczeni w obecność Chrystusa. Czy chcesz zwycięstwa nad grzechem i wybawienia od wszelkiej mocy wroga? To módl się pilnie o manifestację obecności Chrystusa. Jeżeli poważnie do tego podchodzisz, to Jego kochające oczy będą ciebie przetapiać i prowadzić do miejsca złamania i poddania.

Ta delikatna obecność Pana stanie się sercem i życiem twojej duszy. Nie będziesz chciał opuszczać Jego obecności. Będziesz się opierał na Jego ramieniu, a wtedy zniknie wszelki strach, a na jego miejsce wejdzie doskonały pokój i odpocznienie. Możesz stawić czoła grzechowi i szatanowi ubrany w chwalebną moc Jego obecności. Boże Słowo daje obietnicę: „Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami” (Obj. Jana 3:5).

Kościół wchodzi w ostateczne dni jako „niewiasta odziana w słońce...” (Obj. 12:1). To jest Chrystus, nasza biała szata! Przyoblekliśmy się w Chrystusa i przebywamy w Jego obecności, ponad wszelkimi zwierzchnościami i mocami.

To naprawdę nie jest skomplikowane. Właściwie można to podsumować w trzech słowach: POZOSTAŃ BLISKO JEZUSA! Żyj w Jego obecności i przez wiarę zajmuj miejsce koło Niego w okręgach niebiańskich. Patrz na Niego jak stoi po prawicy Ojca ze względu na ciebie i nic nie może ci w tym przeszkodzić. Będziesz ponad tym wszystkim i tak jak Szczepan. Zobaczysz Go w niebie (zobacz Dz. Ap. 7:56).