PRZYJŚCIE JEZUSA

Ja wierzę, że Jezus przyjdzie już niedługo. Widzimy, jak Pan zgromadza narody przeciw Izraelowi. Wydarzenia szybko zmierzają do Armagedonu.

„Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi” (Mat. 24:33)

„A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam
Ojciec” (w. 36)

Wszystkie znaki wskazują na zbliżającą się wojnę na Bliskim Wschodzie przeciw Izraelowi. Z tych zamieszek w krajach arabskich powstanie wspólny cel, by zniszczyć Izrael. Oglądamy wypełnienie proroctw, o których głosiliśmy przez wiele lat.

Ci, którzy znają Pismo Święte, mają wewnętrzne przekonanie od Ducha Świętego o rychłym powrocie Pana. Słyszymy wołanie Ducha Świętego w nas, „Przyjdź Panie Jezu”. Jezus powiedział,

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie” (w. 42)

„Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie” (w. 44).
„Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego” (w. 46).

Kochani, czy czujecie – czy odczuwacie, że to są ostatnie dni z tych ostatecznych czasów? Czy podzielacie to pragnienie Jego przyjścia?

Patrzcie w górę; nasze odkupienie jest już blisko!