ŁZY SPRAWIEDLIWYCH

Biblia oznajmia z podkreśleniem, że ani jedna łza Jego dzieci nie upadnie na ziemię. Dawid powiedział: „Zebrałeś łzy moje w bukłak Swój. Czyż nie są zapisane w księdze Twojej?” (Psalm 56:8). Łzy bogobojnych są tak cenne dla Niego, że zachowuje je. Jeżeli Bóg zachowuje moje łzy, to czy nie zachowa mnie?

Jest to prawie zbyt fantastyczne, żeby to przyjąć. W tym słowie uderza mnie to, że jeżeli On liczy każdą moją łzę, to jak cenna dla Niego jest moja krew – moje życie – moje potrzeby.

Dopóki nie będziemy przekonani w naszym umyśle, że Bóg zwraca uwagę na każde doświadczenie, jakie przeżywam, to jest niemożliwe, żebyśmy mogli osiągnąć taką ufność, aby wierzyć, że On zbiera nasze łzy w Swoim bukłaku. Czy możemy uwierzyć w tę prawdę, że Bóg liczy każdy włos na naszej głowie i zbiera każdą łzę, a nie będzie interweniował w naszej sprawie?

Usłysz to słowo w swoim duchu: każda łza, jaką wylałeś w powodu grzechów przeszłości, każda łza wylana w czasie ucisków i stresu, każda łza wylana z powodu zgubionych dusz jest zapisana w Jego księdze.

Może powiesz: „Ja nie płaczę. Rzadko wylewam łzy.” Ja wierzę w łzy duszy – tylko Bóg je widzi – te wewnętrzne, ukryte łzy wylewane często w chwilach kłopotu i potrzeb.

Żadna z twoich łez nie została zmarnowana! Żadna nie była na daremno. Wiara w Boga oznacza wiarę w tę niesamowitą prawdę!