DZIEKUJEMY BOGU ZA JEGO NIEZLICZONE ŁASKI I DOBROĆ

Duch Święty pobudza mnie, żebym napisał do was o tym, jak Bóg otwiera zamknięte drzwi. Ktoś czytający to przesłanie natychmiast utożsami się z tym, gdyż napotykasz na jedne lub więcej zamkniętych drzwi. Właśnie przed tobą są drzwi, które wydają być się zawsze zamknięte. To może być jakaś poważna sytuacja finansowa, a ty modliłeś się o otwarcie drzwi do jakiejś okazji. Pomimo tego wszystkie twoje starania nic nie dają; drzwi po prostu się nie otwierają.

Nie wiem czym są dla ciebie te zamknięte drzwi, ale dla wielu wydaje się, że zarówno drzwi i okna są zamknięte. Niebo wydaje się być z mosiądzu i wydaje ci się, że nie da rady się przebić. Te zamknięte drzwi, o których mówię, to jest jakaś sprawa, jakaś sytuacja, jakaś potrzeba, o którą modliłeś się od jakiegoś czasu. To może być kryzys, który wymaga cudu. Dotychczas nie otrzymałeś odpowiedzi na swoje gorliwe modlitwy i prośby zanoszone do Pana.

W Księdze Objawienia Chrystus mówi o Sobie, że ON JEST OTWARTYMI DRZWIAMI (3:7). W liście wysłanym do wierzących w starożytnej Filadelfii, zbór Pański został pochwalony za to, że zachował słowa cierpliwości i nigdy sie nie zaparł Jego imienia. Mówiąc prosto, w ich najtrudniejszych chwilach ci ludzie stali wiernie na Bożym Słowie. Nie oskarżali Pana, że ich zaniedbał, albo zamknął ucho na ich wołanie.

Widocznie szatan atakował ich poprzez kłamstwa. Jego zwierzchności i moce ciemności, kłamliwe duchy wylewane z głębi piekła mówiły, że Bóg zamknął każde drzwi, że nie jest On godzien czci i wiary. Ale ci wierzący, o których Jezus powiedział, że mają niewielką moc, nadal ufali, oczekując cierpliwie, że Bóg włoży klucz do drzwi i otworzy je. On trzyma klucze do każdych zamkniętych drzwi – i tylko On otwiera przed nami drzwi.

Oto co Pan im obiecał, a jest to również obietnica dla nas:

„Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi” (3:10).

Ta godzina próby jest już teraz u nas. Ona zawiera niesamowite próby wiary tak wielkie i tak
gwałtowne, że wielu wpadnie w śmiertelną niewiarę. Rzeczywiście przychodzi teraz na ten świat wielkie odstępstwo od wytrwałej wiary.

Ale wy – ponieważ nadal ufacie obietnicom i jesteście gotowi umrzeć w wierze, nawet jeżeli nie będziecie oglądać wypełnienia obietnicy – wy będziecie zachowani od tej pokusy niewiary, która obejmuje cały świat. Bóg usłyszał wasze wołanie i On zna chwile i godzinę, kiedy drzwi zostaną otwarte. Dlatego nigdy nie rezygnuj. Nigdy nie zwątp. Stój na Jego obietnicach. On ciebie nie zawiedzie.