CHWAŁA BOGU ZA JEGO MIŁOSIERDZIE

Mam krótkie przesłanie dla tych, którzy przeżywają bolesną, przygniatającą sytuację. Nie mówię do tych, którzy teraz cieszą sie czasem odpocznienia od cierpienia, którzy nie przeżywają żadnego bólu czy smutku. Dziękujcie Bogu za te chwile spokojnego odpocznienia.

Otrzymuję jednak wiele listów od wspaniałych naśladowców Jezusa, którzy żyją z niesamowitym wewnętrznym smutkiem i kryzysowymi sytuacjami: rozwody, dzieci biorą narkotyki, albo są w więzieniu, śmierć współmałżonka. Kobieta, która bardzo kocha Pana, przeżywa smutek z powodu śmierci trójki dzieci, które udusiły się w pożarze. Pastor przeżywa smutek, bo żona go zostawiła z dziećmi i poszła do lesbijki. Ta lista jest bardzo długa i tak wielu bogobojnych ludzi jest obciążonych smutkiem i bólem.

Mam przesłanie dla was, którzy przeżywacie smutek lub żyjecie z bólem. W Psalmie 40 Dawid wołał: ”Otoczyły mnie bowiem niezliczone nieszczęścia ...Zechciej, Panie, ocalić mnie, Panie, pośpiesz mi z pomocą” (Psalm 40:13,14). „Niech się rozweselą i rozradują w tobie wszyscy, którzy cię szukają ... Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim. Boże mój, nie zwlekaj” (40:17,18).

Jedna linijka w wersecie 17 bardzo mnie pocieszyła i ubłogosławiła: „Pan myśli o mnie.” Wyobraź to sobie. Pan Bóg, który stworzył wszystko, Bóg wszechświata myśli o mnie.

Nawet teraz, w tej godzinie On myśli o tobie, w twojej godzinie potrzeby.

Kiedy Izrael był w niewoli Babilońskiej i opłakiwał utratę domów i rodzin, przeżywał smutek i kłopoty, Bóg posłał do nich słowo przez Jeremiasza: „ Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją” (Jeremiasza 29:11). Bóg powiedział do swojego ludu: „Wasze zmory nocne się skończą. Ja mam o was tylko dobre myśli, A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem” (zobacz Jeremiasza 29:11-13).

Bóg nie jest na ciebie zagniewany. Pobożni ludzie też przeżywają doświadczenia, dlatego nie trać ufności w Nim. W chwilach stresu i uczucia osamotnienia i żalu módl się. Wylej swoje serce przed Panem. On myśli o tobie – i On dla ciebie działa.