WYLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO NA DOMOWNIKÓW!

„A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy.... Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga” (Dz. Ap. 10:44 i 46). Jest to mowa o domownikach Korneliusza.

Pomyśl o tym, prywatna Pięćdziesiątnica dla całego domu, gdzie wszyscy obecni zostali podniesieni do nieba. To było cudowne! Uwielbianie było tak radosne, kiedy wszyscy krewni i dzieci zostały zbawione i napełnione Bożym Duchem Świętym. Wszystko dlatego, że jeden człowiek nastawił swoje serce na szukanie Boga dotąd, aż otrzymał odpowiedź.

My jesteśmy tutaj, w dniach zesłanego Ducha Świętego, gdzie w wielu domach nie widać prawie żadnych dowodów Jego działania i obecności. Wiele z naszych domów chrześcijańskich znajduje się teraz pod kontrolą ducha tego świata raczej niż Ducha Bożego. Tam gdzie jest Duch Pana, tam jest jedność. Tam gdzie On mieszka, jest odpocznienie i pokój, niewymowna radość i zwycięstwo nad duchem tego świata.

Musimy na nowo przejąć duchowy autorytet w naszych domach. Jeżeli wierzący mąż i żona nie są w całkowitej jedności, nie działają razem w duchu i miłości Jezusa, to jest przed nimi wielkie niebezpieczeństwo. Jedno albo oboje nie chodzą w Duchu. Kiedy oboje szukają Boga w prywatnej modlitwie i oddaniu się Bogu, to Duch czyni cuda.

Bóg czyni coś nowego obecnie w kraju. Coś tak potężnego, tak nadprzyrodzonego, że piekło drży. Duch Święty przyszedł, aby oddzielać ludzi dla Pana. Odnoszenie sukcesu nie jest tak ważne, jak słuchanie Boga. Dla nowo ochrzczonych wierzących powodzenie oznacza oglądanie Jezusa w nowy i żywy sposób. Domy, meble, ziemia, samochody, ubrania – te wszystkie rzeczy straciły swój czar dla ludzi, którzy teraz są zakochani w Panu chwały. Duch Święty przyszedł, aby objawić Chrystusa, jako Zbawiciela domów – naszych domów!

Wejrzałem w duchowy świat i widzę jak demony uciekają. Widzę jak moce ciemności drżą, ponieważ prawdziwy kościół Boży, który przez jakiś czas był takim uśpionym olbrzymem, został sprowokowany przez Ducha Świętego, aby się otrząsnął i powstał i zajął swoje miejsce mocy i autorytetu.

Całe rodziny, całe kościoły, całe służby są przemieniane. Bóg mówi: „Traktujcie poważnie rzeczy duchowe, a ja zaspokoję wasze wszystkie potrzeby”! Ojciec czyni wielkie rzeczy po całym świecie i my możemy być uczestnikami Jego potężnego błogosławieństwa.