BOŻE CZYSTE MIŁOSIERDZIE

Izajasz miał objawienie Bożej wielkiej radości z nas. Prorokował on: „ Izraelu nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś! Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię” (Izajasz 43:1-2).

Izajasz nie mówił tu o dosłownej wodzie czy ogniu. Mówił o tym przez co ludzie przechodzą duchowo czy umysłowo. W tym czasie Izrael był w niewoli. Ich wodami były doświadczenia; ich ogniem były pokusy; ich rzekami były ich przeżycia. To wszystko były zakusy szatana, żeby zniszczyć i pokonać lud Boży.

Słowa Izajasza były czystym miłosierdziem dla Izraela. Lud ten był w niewoli z powodu ich własnej głupoty. Ale Bóg posłał do nich proroka ze złamanym sercem, który powiedział: „Bóg chce, żebym wam powiedział, że należycie do Niego.”

W tej chwili możecie być w samym środku waszych wód, które was zalewają. Możecie się czuć otoczeni przez doświadczenie czy pokusy, które chcą was pochłonąć. Musicie zrozumieć z tych Biblijnych przykładów, że Pan nie zawsze ucisza te wody. On nie zawsze zatrzymuje powódź przed wami, czy nie gasi ognia.

Jednak On obiecuje to: „Ja pójdę z tobą poprzez to wszystko. To doświadczenie, czy okoliczność ciebie nie zniszczy. To ciebie nie pochłonie. A więc idź dalej. Wyjdziesz z tego na drugą stronę ze Mną, bo Ja jestem koło ciebie.”