KLUCZ DO KAŻDEGO WYBAWIENIA

Duch Święty dał Dawidowi objawienie, które jest kluczem do każdego wybawienia. Dawid mógł powiedzieć: „Powodem dlaczego Bóg wybawił mnie od wszystkich moich wrogów – z moich smutków i mocy piekła – jest to, że jestem cenny dla Niego. Mój Bóg raduje się ze mnie!”

„Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, Wyratował mnie, gdyż mię umiłował” (Psalm 18:20). Czy potrzebujesz wybawienia? Od pożądliwości, pokusy czy doświadczenia? Od problemu, który jest natury umysłowej, duchowej, emocjonalnej lub fizycznej? Klucz do twojego zwycięstwa jest w tym cytowanym wersecie. Bóg raduje się z ciebie! Jesteś dla Niego cenny!

W Pieśni nad Pieśniami Pan mówi o Swojej oblubienicy: „ Jakże jesteś piękna i jakże pełna wdzięku, miłości przerozkoszna!” (Pieśń nad Pieśniami 7:7). Trzy hebrajskie słowa w tym wersecie są synonimami: piękna oznacza drogocenna; pełna wdzięku oznacza przyjemność i rozkosz. Te słowa określają to, co Jezus myśli o Swojej oblubienicy, kiedy na nią patrzy. Patrzy na nią i mówi: ”Jaka jesteś piękna, słodka i rozkoszna. Jesteś dla Mnie drogocenna, przerozkoszna.”

Z kolei oblubienica chlubi się: „ Ja należę do mojego miłego i ku mnie zwraca się jego pożądanie” (7:11). To znaczy, że On biegnie za mną z rozkoszą. Goni mnie, ponieważ jestem taka drogocenna dla Niego.

Te same myśli znajdujemy w wielu Psalmach. „ Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją, którzy ufają łasce Jego” (Psalm 147:11). „Bo Pan upodobał sobie lud swój, Pokornych ozdabia zbawieniem!” (149:4).